RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Daniel Mara 0722455513 daniel.mara@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Conferinta de lansare a proiectului POCU DIIMDISSI
  18 Mai 2018
   Facultatea de Medicină, str. Lucian Blaga nr. 2A, Sala Senatului, ora 13:00

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Sibiu, lansează în data de 18 mai 2018, ora 13.00 la Facultatea de Medicină a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, str. Lucian Blaga nr. 2A, Sala Senatului, un proiect finanţat din fonduri europene, beneficiarii acestui proiect fiind profesori din 8 unități de învățământ preuniversitar defavorizate din județul Sibiu.

Proiectul „Dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare pentru școala sibiană incluzivă”, POCU/73/6/6/105299, cofinanțat din Fondul Social European prin POCU 2014-2020, are o valoare totală de 6.651.357,95 lei, din care cofinanțarea UE este în valoare de 5.653.654,26 lei. Perioada de implementare a proiectului este cuprinsă între 11 aprilie 2018 – 10 octombrie 2020.

Activitățile proiectului se vor derula în Municipiul Sibiu, la sediile ULBS și ale ISJ Sibiu, precum și la sediile instituțiilor de învățământ: CSEI 1 Sibiu, CSEI Turnu Roșu, CSEI Dumbrăveni, Școala Brădeni, Liceul Iacobeni, Școala Biertan, Liceul Dumbrăveni, CSEI Mediaș.

Obiectivul general al proiectului este „Îmbunătățirea competențelor pentru 358 de cadre didactice și de sprijin, din care 25 personal managerial, prin dezvoltarea și implementarea de instrumente motivaționale și didactice inovatoare, în vederea asigurării de servicii educaționale de calitate și a incluziunii școlare pentru elevii din cadrul a 8 unități de învățământ preuniversitar defavorizate din județul Sibiu”.

Rezultatele asteptate ce vor fi obținute în cadrul proiectului sunt următoarele:

-        Cursurile „Scoala incluzivă în societatea actuală” şi „Învăţarea interactivă şi dezvoltarea gândirii critice” dezvoltate;

-        14 serii de formare pentru cursul „Scoala incluzivă în societatea actuală” și cursul „Învăţarea interactivă şi dezvoltarea gândirii critice;

-        358 cadre didactice formate din care 215 (60 %) femei;

-        Program de mentorat didactic furnizat către 358 cadre didactice, din care 25 personal de sprijin;

-        Retea de mentori la nivel local, creată pentru a asigura suport continuu personalului din școlile țintă;

-        Instrumentele de sprijin acordate pentru minim 160 cadre didactice, în valoare de 80.000 euro;

-        8 workshop-uri cu părinții, cate unul în fiecare școală asociată;

-        50 de burse acordate prin proiect, conform Metodologiei (valoare totală 60.000 euro);

-        50 premii în valoare totală de 15.000 euro acordate;

-        Cursul „Elemente de educaţie încluzivă pentru managerii şcolari” furnizat;

Prin realizarea măsurilor integrate propuse în cadrul proiectului se urmărește atragerea și participarea cadrelor didactice și personalului de sprijin la programe pentru dezvoltarea competențelor și aprofundarea cunoștințelor pentru predarea în 8 școli defavorizate din județul Sibiu, în vederea asigurării unui proces educațional incluziv școlar pentru elevii cu grad ridicat de risc educațional.

Date de contact:

Manager de proiect, Prof. univ. dr. Daniel MARA

e-mail: daniel.mara@ulbsibiu.ro

tel.: 0722.455.513

Media:

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare