Persoană de contact Prof. univ. dr. Claudiu Kifor claudiu.kifor@ulbsibiu.ro


Seminar comun BURSE DOC-POSTDOC
  10 Iulie 2015
   Universitatea de Vest din Timișoara, ora 09:00

Vineri, 10 iulie 2015, începând cu ora 9.00, se desfășoară la Universitatea de Vest din Timișoara seminarul comun cu tema Rolul mobilităților de scurtă și de lungă durată în cercetarea din cadrul programelor doctorale și postdoctorale. Seminarul este parte a activităților ce se desfășoară în cadrul  proiectului strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” – cod contract: POSDRU/159/1.5/S/133255.

Participă reprezentanți ai partenerilor instituţionali ai proiectului: Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timișoara.

În cadrul seminarului vor fi abordate teme ce se circumscriu obiectivelor specifice propuse prin proiect, teme precum: stadiul derulării proiectului; finanțarea mobilităților în cadrul programelor de cercetare doctorală și postdoctorală; identificarea bunelor  practici privind derularea mobilităților în programele de cercetare doctorală; valorificarea rezultatelor cercetării postdoctorale realizate prin mobilități internaționale; impactul stagiilor de mobilitate asupra excelenței în cercetarea postdoctorală.

Proiectul strategic BURSE DOC-POSTDOC a fost câştigat prin competiţie naţională în cadrul POSDRU 2007-2013, Axa prioritară nr. 1: „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5.: „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Grupul-ţintă al proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 25 de doctoranzi ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu) și 90 de cercetători post-doctorat (din care 30 de cercetători post-doctorat ai Universității „Lucian Blaga” din Sibiu) de la nivelul celor patru parteneri instituţionali, pentru următoarele domenii de cercetare: cercetări socio-economice și umaniste, tehnologiile societății informaționale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea și siguranța alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse și procese inovative, spațiu și securitate.

 

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018 Direcția de Comunicaţii şi Marketing