Persoană de contact Laura-Maria Crăciunean +40-(269)23.39.24 laura-maria.craciunean@ulbsibiu.ro


Conferinţa naţională a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor în drept
  19 Mai 2016
   Facultatea de Drept, ora 09:00

Facultatea de Drept din cadrul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu

 

organizează în data de 19 mai 2016, începând cu ora 09:00

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A STUDENŢILOR, MASTERANZILOR ȘI DOCTORANZILOR ÎN DREPT

Toți studenții, masteranzii și doctoranzii interesați să participe la această conferință sunt rugați să se înscrie, prin completarea formularului atașat, transmiterea acestuia și a rezumatului lucrării la următoarea adresa de e-mail:

conferinta.studenti2016@gmail.com

Data limită pentru înscriere: 10 mai 2016

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018 Direcția de Comunicaţii şi Marketing