Persoană de contact Laura-Maria Crăciunean laura.craciunean@gmail.com


Probleme de actualitate în Dreptul internațional
  20 Octombrie 2016
   Facultatea de Drept, ora 09:30

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Drept vă invită să luați parte în data de

 

20 octombrie 2016 la manifestarea științifică

PROBLEME DE ACTUALITATE ÎN DREPTUL INTERNAȚIONAL

care va debuta la ora

9.30 – cu Prelegerea Către o Curte internațională împotriva terorismului? Inițiativa României – susținută de dl. prof. univ. dr. Bogdan AURESCU, Consilier prezidențial pentru politică externă

și va continua, începând cu orele:

11.15-13.00; 14.30-18.00 – cu Masa rotundă Protecția legală a drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale din România: evaluare și propuneri de lege ferenda

 

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018 Direcția de Comunicaţii şi Marketing