RO | EN MyAccount
Caută


nvăţământul la Distanţă (I.D.) este o formă modernă de pregătire academică destinată unor categorii largi de beneficiari interesaţi în formarea universitară iniţială sau formarea continuă (perfecţionare profesională, reconversie profesională).

Metodologic, învăţământul la distanţă presupune utilizarea unor metode diferite de studiu faţă de învăţământul clasic, prin exploatarea eficientă a canalelor de comunicaţie disponibile fiecărui participant (poştă, telefon, fax, Internet, radio, televiziune).

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu a iniţiat şi dezvoltat această formă de învăţământ începând cu anul universitar 1995/1996, dispunând în prezent de o experienţă semnificativă atât la nivel instituţional cât şi al participanţilor direcţi (cadre didactice, secretariate etc). Studenţii înscrişi în programele de studiu I.D. beneficiază, prin intermediul universităţii, de o structură funcţională ce asigură toate activităţile necesare bunei desfăşurări a procesului de învăţământ.

Calificarea profesională dobândită de către absolvenţii acestei forme de învăţământ nu diferă de cea atribuită absolvenţilor formei de învăţământ „cu frecvență”, fapt materializat prin identitatea diplomelor eliberate.

Procesul educațional este sprijinit printr-o platformă e-learning accesibilă și vizitatorilor la adresa http://didu.ulbsibiu.ro.

Vă invităm să consultaţi oferta educaţională a Departamentului pentru Învăţământ la Distanţă şi Învăţământ cu Frecvenţă Redusă pentru anul universitar 2018/2019 pentru:Informaţii de contact

Adresa: Bd-ul. Victoriei, Nr.10, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 25.04.32
E-mail: dep.didu@ulbsibiu.ro
Web: http://didu.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare