DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Adrian CIRCA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Dreptul proprietăţii intelectuale
- Drept internaţional privat
- Drept funciar
Tel: +40-(269) 23.32.95
E-mail: adrian.circa@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Adrian CIRCA
Conf. univ. dr. Monica GHEORGHE
Conf. univ. dr. Cornelia MUNTEAN


DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Drept financiar
Tel: +40-(269) 23.32.95
E-mail: cristina.onet@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. Bianca Andrada GUȚAN
Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Conf. univ. dr. Daiana Maura VESMAȘ


.