DEPARTAMENTUL DE DREPT PRIVAT


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lector univ. dr. Adrian CIRCA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Dreptul proprietăţii intelectuale
- Drept internaţional privat
- Drept funciar
Tel: +40-(269) 23.32.95
E-mail: adrian.circa@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Lector univ. dr. Adrian CIRCA
Prof. univ. dr. Călina JUGASTRU
Prof. univ. dr. Carmen Sonia DUȘE


DEPARTAMENTUL DE DREPT PUBLIC


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Drept financiar
Tel: +40-(269) 23.32.95
E-mail: cristina.onet@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Cristina ONEȚ
Conf. univ. dr. Daiana VESMAȘ
Conf. univ. dr. Nicolae ȘUTEU


.