DEPARTAMENTUL DE INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. ec. ing. Dănuţ-Dumitru DUMITRAŞCU

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Managementul proiectelor
- Managementul I.M.M.
- Managementul operaţional
- Managementul afacerilor
- Managementul producției și serviciilor
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 1470
Tel: +40-(269) 21.81.53
E-mail: dep.iim@ulbsibiu.ro
E-mail: dan.dumitrascu@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof.univ.dr.ec.ing. Dănuț-Dumitru DUMITRAȘCU
Prof.univ.dr.ing. Carmen SIMION
Prof.univ.dr.ing. Livia BEJU
Prof.univ.dr.ing. Valentin PETRESCU
Conf.univ.dr.ec.ing. MIRICESCU


DEPARTAMENTUL DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. ing. Gabriel RACZ

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Mașini și sisteme de producție
- Proiectarea asistată a sistemelor de producție
- Roboți industriali
- Echipamente hidraulice și pneumatice
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 450 / 451
Tel: +40-(269) 21.78.71
E-mail: dep.mei@ulbsibiu.ro
E-mail: gabriel.racz@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. dr. ing. Gabriel RACZ
Prof. dr. ing. Radu BREAZ
Prof. dr. ing. Daniel MANOLEA
Ș.l. dr. ing. Raluca BRAD
Ș.l. dr. ing. Eugen AVRIGEAN


DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI INGINERIE ELECTRICĂ


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Reliability of voting systems
- Game theory; chess; backgammon
- Cognitive psichology
Tel:+40-(269) 21.60.62 / 460 / 461
Fax: +40-(269) 21.27.16
E-mail: dep.cie@ulbsibiu.ro
E-mail: daniel.volovici@ulbsibiu.ro
Web: http://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.cie

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI
Prof. univ. dr. ing. Maria VINȚAN
Conf. univ. dr. ing. Macarie BREAZU
Conf. univ. dr. ing. Mihai BOGDAN
Conf. univ. dr. ing. Daniel MORARIU


.