DEPARTAMENTUL DE INGINERIE INDUSTRIALĂ ȘI MANAGEMENT


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. ec. ing. Dănuţ-Dumitru DUMITRAŞCU

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Managementul proiectelor
- Managementul I.M.M.
- Managementul operaţional
- Managementul afacerilor
- Managementul producției și serviciilor
Tel: +40-(269) 21.60.62 / 1470
Tel: +40-(269) 21.81.53
E-mail: dep.iim@ulbsibiu.ro
E-mail: dan.dumitrascu@ulbsibiu.ro
Website departament: http://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.iim/

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. ing. Dănuț-Dumitru DUMITRAȘCU
Prof. univ. dr. ing. Carmen Mihaela SIMION
Prof. univ. dr. ing. Valentin-Dan PETRESCU
Prof. univ. dr. ing. Dan MIRICESCU
S. l . dr. ing. Marilena Elisabeta Elena INȚĂ


DEPARTAMENTUL DE MAȘINI ȘI ECHIPAMENTE INDUSTRIALE


Radu Fleaca

DIRECTOR DEPARTAMENT

Sef lucrari dr. ing. Claudia Emilia GIRJOB

Tel: +40-(269) 21.60.62 / 450 / 451
Tel: +40-(269) 21.78.71
E-mail: dep.mei@ulbsibiu.ro
Website departament: http://inginerie.ulbsibiu.ro/dep.mei

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. ing. Sever Gabriel RACZ
Prof. univ. dr. ing. Radu Eugen BREAZ
Conf. univ. dr. ing. Eugen AVRIGEAN
S. l . dr. ing. Claudia Emilia GÂRJOB
S. l.  dr. ing. Anca Mădălina IRIDON


DEPARTAMENTUL DE CALCULATOARE ȘI INGINERIE ELECTRICĂ


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Artificial Intelligence
- Machine Learning
- Reliability of voting systems
- Game theory; chess; backgammon
- Cognitive psichology
Tel:+40-(269) 21.60.62 / 460 / 461
Fax: +40-(269) 21.27.16
E-mail: dep.cie@ulbsibiu.ro
E-mail: daniel.volovici@ulbsibiu.ro
Website departament: http://csac.ulbsibiu.ro/

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. ing. Daniel VOLOVICI
Conf. univ. dr. ing. Macarie BREAZU
Conf. univ. dr. ing. Mihai BOGDAN
Conf. univ. dr. ing. Daniel Ionel MORARIU
Conf. univ. dr. ing. Radu George CREȚULESCU


Skip to content