Decan

Conf. univ. dr. Dragoș Valentin VARGA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Teoria literaturii
- Teoria lecturii și receptării
- Estetică
- Naratologie

Tel: +40-(269) 21.60.62 int. 213 / 221
E-mail: dragos.varga@ulbsibiu.ro


Prodecan

Conf. univ. dr. Eva Nicoleta BURDUSEL

E-mail: eva.burdusel@ulbsibiu.ro


Prodecan

Lect. univ. dr. Florin COSULET

E-mail: florin.cosulet@ulbsibiu.ro


Radu Fleaca

Secretar Sef

Stefania VULCAN

E-mail: stefania.vulcan@ulbsibiu.ro


Skip to content