DECAN

Prof. univ. dr. Andrei TERIAN

Domenii de activitate ştiinţifică:
- literatura română (interbelică și contemporană);
- istoria criticii literare românești și europene moderne (sec. XIX-XXI);
- teoria modelelor culturale.

Tel: +40-(269) 21.55.56, int. 1205
E-mail: andrei.terian@ulbsibiu.ro


PRODECAN RESPONSABIL CU PATRIMONIU ȘI PROBLEME STUDENȚEȘTI

Lect. univ. dr. Florin Coșuleț

Tel: +40-(269) 21.55.56, int. 1203
E-mail: florin.cosulet@ulbsibiu.ro


PRODECAN RESPONSABIL CU PROGRAME ACADEMICE, CERCETARE SI RELATII INTERNATIONALE

Conf. univ. dr. Eva Nicoleta Burdusel

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Studii britanice si americane: literatura, cultura si civilizatie
- Arta argumentatiei
- Comunicare interculturala

Tel: +40-(269) 21.55.56, int. 1203
E-mail: eva.burdusel@ulbsibiu.ro


Secretar Sef

Stefania VULCAN

E-mail: stefania.vulcan@ulbsibiu.ro


.