DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE ȘI GERMANISTICE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Ovidiu MATIU

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Literatura americană contemporană
- Literatura și teologie
- Traductologie

Tel: +40-(269) 21.55.56
E-mail: ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Lect. univ. dr. Ovidiu MATIU
Conf. univ. dr. Alexandra Nicoleta MITREA
Prof. univ. dr. Maria SASS
Conf. univ. dr. Sunhild GALTER
Lect. univ. dr. Anca Luminița IANCU


DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMANICE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Dragoș VARGA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Teoria literaturii
- Teoria lecturii și receptării
- Estetică
- Naratologie

Tel: +40-(269) 21.60.62 int. 213 / 221
E-mail: dep.srom@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Dragoș VARGA
Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU
Conf. univ. dr. Carmen OPRIȘOR
Conf. univ. dr. Maria-Elena MILCU
Lector univ. dr. Maura-Geraldina GIURA


DEPARTAMENTUL DE ARTĂ TEATRALĂ


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. Ion M. TOMUȘ

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Estetica spectacolului
- Teoria dramei
- Istoria teatrului universal și a artei spectacolului
- Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului
- Metodologia cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului

Tel: +40 269 215 556
E-mail: ion.tomus@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Lector univ. dr. Ion M. TOMUȘ
Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC
Lector univ. dr. Luminița PUIULEȚ


.