DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE ȘI GERMANISTICE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Ovidiu MATIU

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Literatura americană contemporană
- Literatura și teologie
- Traductologie

Tel: +40-(269) 21.55.56
E-mail: ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Lect. univ. dr. Ovidiu MATIU
Prof. univ. dr. Maria SASS
Conf. univ. dr. Doris Andreea SAVA
Lect. univ. dr. Anca Luminița IANCU
Conf. univ. dr. Sunhild GALTER


DEPARTAMENTUL DE STUDII ROMANICE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Dragoș Valentin VARGA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Teoria literaturii
- Teoria lecturii și receptării
- Estetică
- Naratologie

Tel: +40-(269) 21.60.62 int. 213 / 221
E-mail: dep.srom@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Dragoș Valentin VARGA
Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU
Conf. univ. dr. Carmen Simona OPRIȘOR
Lect. univ. dr. Maura-Geraldina GIURA
Conf. univ. dr. Maria-Elena MILCU


DEPARTAMENTUL DE ARTĂ TEATRALĂ


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Diana Magdalena NECHIT

Domenii de activitate ştiinţifică:

Tel: +40 269 215 556
E-mail: diana.nechit@ulbsibiu.ro

Membrii în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC
Lect. univ. dr. Diana Magdalena NECHIT
Lect. univ. dr. Ion M. TOMUȘ


.