DEPARTAMENTUL PRECLINIC


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. Cosmin MIHALACHE

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Discipline fundamentale - morfologice
Tel: +40-(269) 43.67.77
Tel: +40-(269) 21.23.20
E-mail: cosmin.mihalache@ulbsibiu.ro

Membri în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. Cosmin MIHALACHE
Prof. univ. dr. Silviu MORAR
Prof. univ. dr. Pia Manuela PUMNEA
Conf. univ. dr. Horațiu Emilian DURA
Ș. l. dr. Cosmin Ioan MOHOR


DEPARTAMENTUL CLINIC MEDICAL


Radu Fleaca

DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Remus Călin CIPĂIAN

Domenii de activitate ştiinţifică departament:

Tel: +40-(269) 21.23.20
E-mail: calin.cipaian@ulbsibiu.ro

Membri în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. Maria ROTARU
Conf. univ. dr. Florina Ligia POPA
Conf. univ. dr. Remus Călin CIPĂIAN
S. l. dr. Vicențiu SĂCELEANU
S. l. dr. Dieter ATASIE


DEPARTAMENTUL CLINIC CHIRURGICAL


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Radu CHICEA

Domenii de activitate ştiinţifică departament:
- Obstetrică
- Ginecologie

Tel: +40-(269) 43.67.77
Tel: +40-(269) 21.23.20
E-mail: radu.chicea@ulbsibiu.ro

Membri în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Radu CHICEA
Conf. univ. dr. Dan-Georgian BRATU
Conf. univ. dr. Ciprian-Antoniu-Horațiu TĂNĂSESCU
Conf. univ. dr. Mihai-Dan ROMAN
S. l. dr. Cosmin-Adrian TEODORU


DEPARTAMENTUL MEDICINĂ DENTARĂ ȘI NURSING


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Laura ȘTEF

Domenii de activitate ştiinţifică departament:
- Patologie orală
- Reabilitare orală
Tel: -
E-mail: laura.stef@ulbsibiu.ro

Membri în Consiliul Departamentului

Conf.univ. dr. Gabriela BOȚA
Conf.univ. dr. Laura ŞTEF
Prof. univ. dr. Maria Mihaela CERNUȘCĂ-MIȚARIU
Prof. univ. dr. Carmen-Daniela DOMNARIU
Conf.univ. dr. Liliana COLDEA


DEPARTAMENTUL REZIDENȚIAT


Radu Fleaca

DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Adrian Gheorghe BOICEAN

E-mail: adrian.boicean@ulbsibiu.ro


.