DECAN

Prof.univ.dr.ing. Camelia SAVA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Fiziologia plantelor
- Biotehnologii vegetale

Tel: +40-(269) 21.13.38
E-mail: camelia.sava@ulbsibiu.ro


PRODECAN

Conf.univ.dr. Mihaela ANTOFIE

Domenii de competenţă:
- Genetica
- Conservarea biodiversitatii
Tel: +40-(269) 21.13.38
E-mail: mihaela.antofie@ulbsibiu.ro


PRODECAN

Șef.lucrări.dr.ing. George MOISE

Domenii de competenţă:
- Ingineria produselor alimentare
- Biotehnologii în industria alimentară
Tel: +40-(269) 21.13.38
E-mail: george.moise@ulbsibiu.ro


Secretar Șef

Ec. Maria BÂNDESCU

E-mail: maria.bandescu@ulbsibiu.ro


.