DECAN

Prof. univ. dr. Sorin RADU

Domenii de activitate științifică:
- Istoria României în secolul XX
- Istoria partidelor și doctrinelor politice
- Cultură politică și modernizare în România modernă și contemporană

Tel:+40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: sorin.radu@ulbsibiu.ro


PRODECAN - PROGRAME ACADEMICE ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Conf. univ. dr. Raluca SASSU

Domenii de activitate științifică:
- Psihologia copilului
- Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței
Tel:+40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: raluca.sassu@ulbsibiu.ro


PRODECAN - ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI ȘI RELAȚIA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

Lect. univ. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ

Domenii de activitate științifică:
- Marketing politic
- Teoria democrației
- Partide și elite politice

Tel:+40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: bogdan.gheorghita@ulbsibiu.ro


PRODECAN - RELAȚII INTERNAȚIONALE, COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ ȘI ERASMUS

Prof. univ. dr. Daniel Mara

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Psihologia educaţiei
- Pedagogie, Educaţie incluzivă
Tel: +40-(269) 23.32.95
E-mail: daniel.mara@ulbsibiu.ro


Secretar Șef

Lucia IRIMIE

E-mail: lucia.irimie@ulbsibiu.ro


.