DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA, JURNALISM, RELATII PUBLICE SI SOCIOLOGIE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Andrei GHEORGHIȚĂ

Domenii de cercetare ştiinţifică:
Tel/Fax: + 40 -(269) 21.29.70
E-mail: andrei.gheorghita@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.asjrps@ulbsibiu.ro
Website departament: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.jrpsp

Membri în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Andrei GHEORGHIȚĂ
Lector univ. dr. Gabriel HASMATUCHI
Conf. univ. dr. Lucian GROZEA
Prof. univ. dr. Horațiu Mihai RUSU
Conf. univ. dr. Anca Mioara BEJENARU


DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE


Radu Fleaca

DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Mihaela Dana BUCUȚA

E-mail: mihaela.bucuta@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.psihologie@ulbsibiu.ro
Website departament: https://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.psihologie/


Membri în Consiliul Departamentului

Conf. univ. dr. Mihaela Dana BUCUȚA
Prof. univ. dr. Ana Raluca SASSU
Conf. univ. dr. Marius MILCU


DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI STUDII DE SECURITATE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Aurel Gabriel ŞERBAN

Domenii de cercetare ştiinţifică:
- Ştiinţe politice

Tel/Fax:+40-(269) 42.21.69
E-mail: gabriel.serban@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.sprise@ulbsibiu.ro
Website departament: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.sprise/

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:

Lect. univ. dr. Aurel Gabriel ŞERBAN
Lect. univ. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ
Lect. univ. dr. Nicoleta Annemarie MUNTEANU
Conf. univ. dr. Pavel MORARU
Lect. univ. dr. Sabina-Adina LUCA


DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, PATRIMONIU ȘI TEOLOGIE PROTESTANTĂ


Radu Fleaca

DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Radu Ștefan RACOVITAN

Domenii de cercetare ştiinţifică:

Tel:+40-(269) 21.44.68
E-mail: radu.racovitan@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.iptp@ulbsibiu.ro
Website departament: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.iptp/

Membri în Consiliul Departamentului

Lect. univ. dr. Radu Ștefan RACOVITAN
Lect. univ. dr. Constantin Sebastian CORNEANU
C.s. Liviu Alexandru IONITA


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. Carmen Sonia DUSE

Tel. modul psihopedagogic : +40-(269) 21.16.02
Tel. grade didactice : +40-(269) 23.52.24
E-mail: carmen.duse@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Website departament: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/

Membri în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. Carmen Sonia DUSE
Conf. univ. dr. Liana Regina IUNESCH
Lect. dr. Alina Georgeta MAG
Conf. univ. dr. Adriana NICU
Prof. univ. dr. Daniel MARA


.