DEPARTAMENTUL DE ASISTENTA SOCIALA, JURNALISM, RELATII PUBLICE SI SOCIOLOGIE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Andrei GHEORGHIȚĂ

Domenii de cercetare ştiinţifică:
Tel/Fax: + 40 -(269) 21.29.70
E-mail: andrei.gheorghita@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.asjrps@ulbsibiu.ro
Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.jrpsp

Membri în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. Horațiu RUSU
Conf. univ. dr. Ana Raluca SASSU
Conf. univ. dr. Mihaela-Dana BUCUȚA
Lector univ. dr. Gabriel HASMATUCHI


DEPARTAMENTUL DE PSIHOLOGIE


Atribuții aferente DIRECTOR DEPARTAMENT

Conf. univ. dr. Mihaela Dana BUCUȚA

E-mail: mihaela.bucuta@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.psihologie@ulbsibiu.ro


DEPARTAMENTUL DE RELAȚII INTERNAȚIONALE, ȘTIINȚE POLITICE ȘI STUDII DE SECURITATE


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Gabriel ŞERBAN

Domenii de cercetare ştiinţifică:
- Ştiinţe politice

Tel/Fax:+40-(269) 42.21.69
E-mail: gabriel.serban@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.sprise@ulbsibiu.ro
Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.sprise/

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:

Lect. univ. dr. Gabriel ŞERBAN
Conf. univ. dr. Cristina STĂNUȘ
Lector univ. dr. Iulia CRĂCIUN
Lector univ. dr. Sabina-Adina LUCA
Lector univ. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ


DEPARTAMENTUL DE ISTORIE, PATRIMONIU ȘI TEOLOGIE PROTESTANTĂ


DIRECTOR DEPARTAMENT

Lect. univ. dr. Silviu PURECE

Domenii de cercetare ştiinţifică:
- Istoria antică a României
- Numismatică
- Arheologie

Tel:+40-(269) 21.44.68
E-mail: silviu.purece@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.iptp@ulbsibiu.ro
Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.iptp/

Membri în Consiliul Departamentului

Prof. univ. dr. habil. Sorin RADU
Prof. univ. dr. habil. Ioan ALBU
Lect. univ. dr. Silviu-Istrate PURECE


DEPARTAMENTUL PENTRU PREGATIREA PERSONALULUI DIDACTIC


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. Carmen DUSE

Tel. modul psihopedagogic : +40-(269) 21.16.02
Tel. grade didactice : +40-(269) 23.52.24
E-mail: carmen.duse@ulbsibiu.ro
E-mail: dep.dppd@ulbsibiu.ro
Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro/dep.ppd/

Membri în Consiliul Departamentului

Prof. Univ. Dr. Carmen Duse
Conf. univ. dr. Adriana Nicu
Conf. univ. dr. Liana Iunesch


.