DEPARTAMENTUL DE TEOLOGIE ORTODOXĂ


DIRECTOR DEPARTAMENT

Prof. univ. dr. Paul BRUSANOWSKI

Domenii de competenţă:
- Istoria Bisericii Ortodoxe Române
- Creștinismul în sud-estul Europei
Tel: +40-(269) 21.05.30
E-mail: paul.brusanowski@ulbsibiu.ro

Membri în Consiliul Departamentului

  Pr. Conf. Dr. Habil. Constantin OANCEA

   Pr. Lect. Dr. Mihai IOSU


.