RO | EN MyAccount
Caută

Structură

DEPARTAMENTUL DE STUDII ANGLO-AMERICANE ȘI GERMANISTICE
Director:
Lect. univ. dr. Ovidiu MATIU

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Literatura americană contemporană
- Literatura și teologie
- Traductologie

Tel: +40-(269) 21.55.56
E-mail: ovidiu.matiu@ulbsibiu.ro
 
Membrii în Consiliul Departamentului sunt:
Lect. univ. dr. Ovidiu MATIU
Conf. univ. dr. Alexandra Nicoleta MITREA
Prof. univ. dr. Maria SASS
Conf. univ. dr. Sunhild GALTER
Lect. univ. dr. Anca Luminița IANCUDEPARTAMENTUL DE STUDII ROMANICE
Director:
Conf. univ. dr. Dragoș VARGA

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Teoria literaturii
- Teoria lecturii și receptării
- Estetică
- Naratologie

Tel: +40-(269) 21.60.62 int. 213 / 221
E-mail: dep.srom@ulbsibiu.ro
dragos.varga@ulbsibiu.ro
 

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:
Conf. univ. dr. Dragoș VARGA
Prof. univ. dr. Dumitru CHIOARU
Conf. univ. dr. Carmen OPRIȘOR
Conf. univ. dr. Maria-Elena MILCU
Lector univ. dr. Maura-Geraldina GIURA
DEPARTAMENTUL DE ARTĂ TEATRALĂ
Director:
Prof. univ. dr. Ion M. TOMUȘ

Domenii de activitate ştiinţifică:
- Estetica spectacolului
- Teoria dramei
- Istoria teatrului universal și a artei spectacolului
- Istoria teatrului românesc și a artei spectacolului
- Metodologia cercetării științifice în domeniul artelor spectacolului

Tel: +40 269 215 556
E-mail: ion.tomus@ulbsibiu.ro
 

Membrii în Consiliul Departamentului sunt:
Lector univ. dr. Ion M. TOMUȘ
Prof. univ. dr. Constantin CHIRIAC
Lector univ. dr. Luminița PUIULEȚ

Informaţii de contact

Adresa: Bd-ul.Victoriei,
Nr.5-7, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.55.56
Fax: +40-(269) 21.27.07
E-mail: litere@ulbsibiu.ro
Web: http://litere.ulbsibiu.ro

Alte informaţii

Centrul de Limbi Străine
Adresa: B-dul Victoriei, Nr. 5-7, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.55.56 int. 222
Fax: +40-(269) 21.27.07
E-mail: centru.limbistraine@ulbsibiu.ro


Dicționare online

http://ro.bab.la/dictionar

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare