RO | EN MyAccount
Caută

Facultatea de Științe Socio-Umane

Conducere

DECAN

Prof. univ. dr. Sorin RADU

Domenii de activitate științifică:
- Istoria României în secolul XX
- Istoria partidelor și doctrinelor politice
- Cultură politică și modernizare în România modernă și contemporană

Tel:+40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: sorin.radu@ulbsibiu.roPRODECAN - PROGRAME ACADEMICE ȘI CERCETAREA ȘTIINȚIFICĂ

Conf. univ. dr. Raluca SASSU

Domenii de activitate științifică:
- Psihologia copilului
- Psihodiagnoza aptitudinilor și inteligenței

Atribuții:
- Planurile de învățământ
- Cercetarea științifică și raportările anuale
- Asigurarea calității;
- Activitatea didactică
Tel:+40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: raluca.sassu@ulbsibiu.roPRODECAN - ACTIVITĂȚI STUDENȚEȘTI ȘI RELAȚIA CU MEDIUL SOCIO-ECONOMIC

Lect. univ. dr. Bogdan GHEORGHIȚĂ

Domenii de activitate științifică:
- Marketing politic
- Teoria democrației
- Partide și elite politice

Atribuții:
- Relația cu studenții
- Procesul de cazare în căminele ULBS a studenților facultății
- Tabere studențești;
- Relația cu mediul socio-economic
- Marketing
Tel:+40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: bogdan.gheorghita@ulbsibiu.roPRODECAN - RELAȚII INTERNAȚIONALE, COORDONAREA ACTIVITĂȚILOR DE FORMARE CONTINUĂ ȘI ERASMUS

Prof. univ. dr. Daniel Mara

Domenii de activitate științifică:
- Psihologia educaţiei
- Pedagogie, Educaţie incluzivă

Atribuții:
- Relații internaționale
- Erasmus
- Activitățile de pregătire și perfecționare continuă psihopedagogică și metodică.
Tel: +40-(269) 23.32.95
E-mail: daniel.mara@ulbsibiu.ro
Informaţii de contact

Adresa: Bd. Victoriei Nr.5-7, Sibiu, 550024, România
Tel: +40-(269) 21.60.68
Fax: +40-(269) 23.29.66
E-mail: socioumane@ulbsibiu.ro
Web: http://socioumane.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare