Investește în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Program Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa Prioritară nr.2 ”Corelarea învățării pe tot parcursul vieții cu piața muncii”
Domeniul major de intervenție 2.1 „Tranziția de la școală” la viața activă

Construieşte-ţi cariera, pas cu pas! Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru şi Sud-Est”

POSDRU 160/2.1/S/132690

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu


45 de ani

O MIE DE IDENTITĂȚI. O SINGURĂ UNIVERSITATE

Descarcă PowerPoint Viewer