RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Lucian Cioca lucian.cioca@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Lansare Proiect Impuls
   26 Iunie 2014

Universitatea POLITEHNICA din București organizează Conferința de lansare, pentru proiectul „Student azi! Profesionist maine! - Imbunătăţirea procesului de inserţie pe piaţa muncii a studenţilor din domeniile tehnic / economic / medical veterinar” - IMPULS, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, conform contractului POSDRU/160/2.1./S/139928.

 Evenimentul va avea loc vineri, 27 iunie 2014, ora 11:00, la Universitatea POLITEHNICA Bucuresti, Sala 2.1, Etaj II, Cladirea Bibliotecii Centrale,  Splaiul Independenţei, nr. 313, sector 6, Bucureşti.

Proiectul este implementat de către Universitatea POLITEHNICA din București, în parteneriat cu Universitatea de Științe Agronomice si Medicină Veterinară București, Universitatea Ovidius din Constanța, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti, Universitatea din Craiova, dovedind astfel o largă acoperire la nivel național: universități din 5 județe diferite aparținând la 5 regiuni diferite. Durata de implementare a proiectului este de 18 luni.

Obiectivul general al proiectului vizează facilitarea si imbunătățirea procesului de inserție pe piața muncii și dezvoltarea aptitudinilor de muncă a unui număr de 10.000 de studenți inmatriculați în invățământul superior tehnic/economic/medical veterinar prin dezvoltarea și furnizarea de programe integrate de orientare, consiliere profesională și dezvoltare a 500 de parteneriate cu potențiali angajatori.

Obiectivul general al proiectului corespunde obiectivului general  al POSDRU și DCIPOSDRU 2007-2013 prin dezvoltarea capitalului uman și creșterea competitivității prin corelarea educației și invățării pe parcursul formării profesionale inițiale cu dinamica pieței muncii.

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare