RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Academia Locala Cisco cisco.academy@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Cursuri Cisco
   01 Martie 2017

Programul CISCO Networking Academy porneşte de la ideea că organizaţiile de orice nivel ar fi, nu au resursele necesare să proiecteze, construiască, şi să menţină în exploatare reţele de calculatoare, actualii specialişti neavând acces la beneficiile tehnologiilor moderne aplicate în reţelele de calculatoare. Acest program este menit să aducă la zi şi să completeze cunoştinţele persoanelor interesate în domeniul reţelelor de calculatoare.

La Universitatea “Lucian Blaga”, Academia locala Cisco a luat fiinţă în anul 2001.

Cursuri oferite sunt Cisco Certified Network Associate, semestrele 1-4 (CCNA1, CCNA2, CCNA3, CCNA4)

Diplome obţinute pe urma cursului:

După fiecare semestru, se va elibera de către CISCO o diplomă de absolvire a acelui semestru, în format .PDF
La sfârşitul celor 4 semestre, în urma unui examen susţinut în cadrul unui centru de examinare certificat de către CISCO, va fi trimisă prin poştă diploma CCNA.

Un semestru se va întinde pe o perioadă cuprinsă între minim 6 şi maxim 10 săptămâni, cu câte două întâlniri pe săptămână.

Semestrele trebuiesc studiate în ordine, adică CCNA1,CCNA2,CCNA3 şi CCNA4. Nu este însă necesar să existe o continuitate în abordarea lor. După fiecare semestru încheiat, există posibilitatea de a alege între:

  • continuarea studiilor prin inscrierea în semestrul următor, cu actuala serie
  • întreruperea studiilor şi eventuala reluare a lor în viitor, fiind recunoscute semestrele deja incheiate.

Perioada de înscriere pentru fiecare semestru începe cu două săptămâni înaintea datei primei întâlniri de studii din cadrul unui nou semestru. La înscriere se va completa un contract tip, în două exemplare, şi va fi achitată suma pentru cursul respectiv, comform celor de mai jos. În cazul în care se vor înscrie mai mulţi decât numărul de locuri disponibile, cei veniţi vor fi trecuţi în ordinea sosirii cererilor, pe lista de aşteptare. Cu ocazia perioadei următoare de înscrieri, aceştia vor avea prioritate la ocuparea locurilor, cu condiţia confirmării, înscrierii şi efectuării plăţii sumei în prima săptămână din acea perioadă de înscrieri. După acest timp îşi vor pierde prioritatea în ocuparea locurilor libere, acestea fiind ocupate de către cei doritori, în ordinea înscrierii acestora.

Pentru înscrieri urmaţi următoarea procedură:

  • trimiteţi un e-mail către adresa cisco.academy@ulbsibiu.ro (un singur e-mail este suficient) care să conţină următoarele informaţii:
    1. Nume şi prenume
    2. Adresa de e-mail de contact
    3. Opţional, perioada când se doreşte începerea cursului

 

Media:

Documente / Legături:Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare