RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Daniel Mara daniel.mara@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Proiect e-Mentor
   29 Mai 2014

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu Universitatea ″Dunărea de Jos″ din Galaţi, lansează un proiect finanţat din fonduri europene, printre beneficiarii acestui proiect numărându-se 1.400 de cadre didactice din întreaga ţară. Proiectul „e-Mentor: Dezvoltarea de competenţe şi abilităţi TIC şi Mentorat educaţional al persoanelor cu dizabilităţi, pentru profesori” are o valoare totală de 9,56 de milioane de lei, finanţarea fiind asigurată din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Perioada de implementare a proiectului este mai 2014 – octombrie 2015. Demersul universitarilor sibieni urmăreşte creşterea nivelului abilităţilor, competenţelor şi informării cadrelor didactice din învăţământ cu privire la Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor (TIC), metode interactive de e-learning şi lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. Toate aceste competenţe şi abilităţi ar urma să fie utilizate în mod extensiv în activitatea didactică din întreaga ţară, în scopul îmbunătăţirii rezultatelor procesului educaţional, precum şi creşterea accesului persoanelor cu dizabilităţi la educaţie.

Proiectul va oferi beneficii concrete şi directe unui număr de 1.400 de cadre didactice din învăţământul preuniversitar şi superior, în special în lucrul cu persoanele cu dizabilităţi. Programele de formare TIC oferite nu se rezumă la a oferi competenţe TIC de bază, ci urmăresc un set mai larg de competenţe orientat către tehnologii actuale, interactive şi colaborative ″tip Web 2.0″ (creare de conţinut), ″e-learning″ (învăţare digitală–atât în sensul larg al cuvântului „utilizarea oricărei TIC în educaţie”, cât şi în sensul restrâns şi specific „utilizarea mediilor virtuale de învăţare, inclusiv a platformelor e-learning)”, „instruire mobilă” (mobile learning-instruire cu ajutorul dispozitivelor inteligente mobile), creare de mijloace educaţionale (inclusiv multimedia), în special curriculum adaptat nevoilor persoanelor cu dizabilităţi.

Iniţiativa Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu vine în contextul în care, potrivit ultimelor studii în domeniu, profesorii continuă să utilizeze prea puţin platformele e-learning. Astfel, dacă 70% dintre cadrele didactice folosesc TIC cel puţin săptămânal pentru a printa materiale, 64% pentru pregătirea cursurilor, 58% pentru email cu colegii, doar 33% o folosesc pentru comunicarea e-mail cu elevii, 21% utilizează proiectoare video pentru lecţii si doar 13% utilizează platforme e-learning. În mod similar, la nivelul învăţământului superior, competentele TIC, deşi sunt ceva mai dezvoltate, suferă de aceeaşi gamă de limitări descrise mai sus. Tocmai de aceea, proiectul derulat de ULBS îşi propune să creeze cadrelor didactice competenţe practice de utilizare a TIC şi e-learning, dar şi competenţe de mentorat al persoanelor cu dizabiltăti, printre altele.

Acest proiect aduce împreună două instituţii importante de învăţământ superior din România, partenere în acest proiect, şi, pe de altă parte, autorităţi publice locale, instituţii cu atribuţii de protecţie socială, inspectorate şcolare judeţene şi alte părţi co-interesate în domeniul educaţiei incluzive şi domeniilor complementare. 


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare