RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Gabrile RACZ +40-(269) 21.60.62 gabriel.racz@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

ANUNŢ LANSARE PROIECT
   08 August 2014

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în parteneriat cu Asociaţia Generală a Inginerilor din România (AGIR) implementează, începând cu data de 14 mai 2014, proiectul cu titlul „Creşterea calităţii programelor de studii de licenţă şi master în domeniile Mecatronică şi robotică şi Inginerie industrială prin armonizarea acestora cu cerinţele pieţei muncii şi transferul transnaţional de know-how”, cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, în cadrul contractului    POSDRU/156/1.2/G/137094.

Proiectul se înscrie în Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenție 1.2. „Calitate în învăţământul superior”, având o durată de implementare de 18 luni.

Obiectivul principal al proiectului se referă la creşterea relevanţei programelor de studii prin armonizarea conţinuturilor planurilor de învăţământ şi al fişelor disciplinelor din domeniile „Mecatronică şi robotică” şi „Inginerie industrială” cu cerinţele actuale ale pieţei muncii, iar grupul ţintă îl constituie  studenţii programelor de licenţă şi master din cadrul Facultăţii de Inginerie din Sibiu.

Activitățile derulate în cadrul proiectului urmăresc dezvoltarea și perfecționarea programelor de studii de licență și master din cele două domenii, precum și dezvoltarea de parteneriate active și dinamice cu mediul de afaceri (piața muncii), în scopul creșterii calității pregătirii și a oportunităților reale de angajare ale absolvenților.

Avem plăcerea de a vă invita marţi, 12 august 2014, ora 13:00 la Conferinţa de lansare a proiectului mai sus menţionat. Evenimentul va avea loc la Facultatea de Inginerie, str. Emil Cioran nr. 4, sala IE 101.

        

Informaţii suplimentare legate de proiect se pot obţine de la:

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu

Facultatea de Inginerie

 

Persoană de contact:

prof. univ. dr. ing. Octavian Bologa – manager de proiect, telefon: 0269- 216 062, interior 1451 – 1455;

e-mail: octavian.bologa@ulbsibiu.ro


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare