RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Mihail Aurel ȚÎȚU +40 269 430 110 mihail.titu@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

"Intellectual Property Valuation"
   27 Octombrie 2015

 

Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (WIPO), în parteneriat cu Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM), Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) și Dennemeyer & Associates a organizat în perioada 21 – 23 octombrie 2015, la Sibiu, la Hotelul Împăratul Romanilor Seminarul Internațional "Intellectual Property Valuation".

Evenimentul a fost destinat tuturor organismelor care au atribuţii şi activităţi legate de asigurarea respectării protecției proprietății intelectuale, de formularea politicilor de implementare a bunelor practici în domeniul Proprietății Intelectuale și sprijină dezvoltarea activităților economice bazate pe valorificarea bunurilor de proprietate intelectuală.

Deschiderea oficială a avut loc în sala de conferinţe a Hotelului ”Împăratul Romanilor” şi a fost onorată de prezenţa doamnei prorector a Universității ”Lucian Blaga din Sibiu” Prof. univ. dr. Livia ILIE care a adresat un cuvant de bun venit la Sibiu tuturor și a transmis mesajul Rectorului ULBS Prof. univ. dr. ing. Ioan BONDREA.

Ceremonia de deschidere a fost prezidată de reprezentantul WIPO, Olga SPASIC, Head of Innovation Structures Section, WIPO Geneva, iar în calitate de coorganizator al evenimentului a avut un mesaj și doamna Raluca Anita JUDELE, Head of International Recordals, Director/Patent Attorney/ Head of Patent Department, Dennemeyer & Associates SRL.

În mesajul transmis oaspeților, reprezentantul OSIM România, doamna Tatiana RADU de la Departamentul de Marking de la OSIM, în numele directorului general al OSIM România Alexandru Ioan ANDREI, a subliniat importanța crucială, pe care Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a avut-o în organizarea evenimentului remarcând contribuția esențială a Departamentului de Protecție a Proprietății Intelectuale a ULBS și a Centrului PatLib din Sibiu.

Mesajele transmise de către reprezentanţii instituţiilor gazde participanţilor, unui auditoriu elitist, au fost valoroase şi bogate în substanţă. Au fost puse în evidenţă drepturile de Proprietate Intelectuală, importanţa asigurării respectării acestora în spiritul preţuirii creatorilor de cunoaştere, importanţa dezvoltării acestui domeniu, dar şi infinita valoare pentru societatea contemporană şi pentru cea viitoare a protejării, promovării şi valorificării produselor creatorilor de cunoaştere.

Onorând invitația transmisă de conducerea ULBS prin Departamentul Protecția Proprietății Intelectuale, la deschiderea evenimentului au participat, cadre universitare și directori de departamente din ULBS.

Directorului general al OSIM România Alexandru Ioan ANDREI a profitat de cadrul  oferit de acest seminar internațional pentru a interacționa și discuta cu directorii Centrelor PatLib din România prezenți la acest eveniment în vederea îmbunătățirii relației dintre Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM) și centrele regionale.

Conferința internațională WIPO organizată la Sibiu face parte din calendarul permanent al organismului mondial, iar întâlnirea de la Sibiu a reprezentat a cincea ediție la care ULBS este organizator.

Dacă în anii precedenți au fost dezbătute subiecte precum transferul de tehnologie, protejarea drepturilor, elaborarea strategiilor naționale în domeniul promovării și protecției proprietății intelectuale, ediția din acest an, coordonată de către doamna Olga Spasic din partea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale a avut tema “INTELLECTUAL PROPERTY VALUATION”.

Timp de două zile au fost puse în discuție oportunitățile și provocările din domeniul transferului de tehnologie și licențiere.

Discuțiile deosebit de interesante și pline de provocări au subliniat importanța punerii în valoare a drepturile de proprietate industrială în universități și găsirea celor mai eficiente metode de licențiere și transfer tehnologic a producțiilor universitare.

Ideea centrală a subliniat faptul că activitățile din domeniul PI, transferul tehnologic, activitatea de cercetare – inovare a organizațiilor vor avea garanția unei dezvoltări durabile, cu fundament științific. La baza acestui dialog constructiv s-a aflat promovarea și susținerea drepturilor de PI, identificarea celor mai bune și eficiente metode de transfer de tehnologie, identificarea celor mai buni specialiști în domeniul proprietății intelectuale pentru punerea în valoare a producțiilor din laboratoarele și centrele de cercetare din universități.

Seminarul susţinut de experţi și invitați ai WIPO a reprezentat o investiţie financiară a organismului mondial destinată instruirii şi certificării finale a 55 de reprezentanţi din universităţi, institute de cercetare şi instituţii în principal din România, Croația, Macedonia, Republica Moldova, Israel, Muntenegru, Serbia, Bulgaria şi Elveţia care au ca obiect de activitate promovarea şi Protecţia Proprietăţii Intelectuale în sensul dobândirii de abilităţi teoretice şi practice în promovarea inovaţiilor, obţinerea licenţierilor şi negocierii în transferul de tehnologie.

La seminar au fost înscrişi reprezentanţi ai Centrelor PatLib din România și anume din orașele Sibiu, Brașov, Covasna, Baia Mare, Bihor, Cluj și echipe de la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea Transilvania din Braşov, USAMV București, Universitatea Tehnică din Cluj Napoca. Nu au lipsit de la instruiri reprezentanți ai unor companii cu expertiză în transferul de tehnologie, de prospectare a pieței brevetelor, a identificării nevoilor acesteia în absorbția de noi produse tehnologice.

Seminarul a avut două componente, componenta teoretică şi apoi cea practică care a promovat partea de exerciții, iar subiectele abordate şi predate de experţii WIPO au vizat impactul inovării pe piaţă, expertiza personalului care activează în promovarea inovaţiilor, obţinerea licenţierilor şi negocierii în transferul de tehnologie, aspecte teoretice legate de forma şi conţinutul juridic al contractelor de licenţiere şi de transfer de tehnologie, termenii cheie,  termenii financiari, elementele tehnice de negociere.

Timp de trei zile, la Sibiu, au fost prezentate și dezbătute teme legate de politicile pentru promovarea metodelor de evaluare a bunurilor de PI în universități și centre de cercetare. Lectorii desemnați de WIPO, Kostas Kaloulis, Director ReMedys Foundation, Geneva, Switzerland, Gustavo Fuchs, Business and IP Intelligence Officer, Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv, Israel și Silvija Trpkovska, Senior Program Officer, Department for Transition and Developed Countries, WIPO au avut o prestație impecabilă, au împărtășit auditoriului nu doar din propria expariență, dar au promovat toate exemplele de bune practici în domeniu. Revenind la temele discutate, acestea au atins subiecte precum Evaluarea bunurilor intangibile în instituțiile de cercetare – dezvoltare, metode privind managementul rezultatelor cercetării, modele, exemple, sisteme de evaluare. A fost subliniată importanța colaborărilor dintre cercetători, evaluatori și agenții pieței în vederea obținerii unor evaluări cât mai realiste a tehnologiilor supuse transferului, dar și a evoluțiilor acestora în funcție de impactul pe piață.

Odată cu abordarea subiectului evaluării bunurilor de proprietate intelectuală, în cadrul conferinței, prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU și Ec. Andreea Răulea au arătat în cadrul prezentării "Visualising and Evaluation of Intangible Assets in Knowledge Based Organizations" rezultatele apreciabile și excepționale obținute de ULBS în cadrul Proiectului european de cercetare EVLIA. Tema a fost agreeată de WIPO și speakerii au fost desemnați de către organismul mondial. Prezentând metoda de evaluare pe trei nivele și cele doua instrumente de evaluare a bunurilor intangibile propuse în cadrul proiectului european de cercetare EVLIA au fost lansate discuții pe marginea importanței și necesității existenței unui model de evaluare a bunurilor intangibile general acceptat. Totodată au fost lansate discuții legate de indicatorii luați în considerare în cadrul celor patru chestionare de evaluare a bunurilor de PI.

Lectorii WIPO au prezentat și alte metode de abordare a transferului tehnologic. Au fost explicate metode ideale de formare a prețurilor și evaluare a costurilor în transferul de tehnologie și licențiere.

Partea practică a seminarului a fost constituită din prezentarea de studii de caz, exerciții, exemple de tehnologii aflate în piața reală și funcționale și verificarea modului în care cursanţii au înţeles

să aplice cunoştinţele teoretice în vederea evaluării bunurilor intangibile, pe baza informațiilor și modelelor utilizate în Europa.

Prezentările domnului Gustavo Fuchs, Business and IP Intelligence Officer, Yissum Research Development Company of the Hebrew University of Jerusalem, Tel Aviv, Israel au reprezentat punctul de plecare al aplicațiilor practice la care au participat toți cei prezenți la acest seminar internațional. Studiile de caz rezolvate de participanți au fost dovada succesului și a implicării totale a participanților la acest seminar.

Referitor la întreaga problematică discutată, a fost pus în evidență întregul sprijin WIPO, întregul suport acordat în armonizarea pieței, a metodelor abordate în evaluarea și aplicarea bunelor practici în special în zona de SOUTH EAST EUROPE și a țărilor în curs de dezvoltare.

La finalul conferinței a fost remarcată preocuparea Universităţii “Lucian Blaga” din Sibiu în promovarea şi dezvoltarea activităţilor în domeniul PI, a transferului de tehnologie şi a interesulului pe care instituţia academică îl acordă instruirii de specialişti în aceste domenii.

Sibiul a fost ales de WIPO şi OSIM ca loc de desfăşurare a acestui seminar internațional ca o apreciere a rezultatelor – medalii diplome şi certificate de merit – obţinute de Universitatea “Lucian Blaga”din Sibiu la saloanele mondiale de inventică.

Promovarea și protecția proprietății intelectuale stimulează creșterea economică, apariția de noi ramuri de activitate, locuri de muncă și contribuie implicit la îmbunătățirea calității vieții. Dezvoltarea programelor de pregătire în domeniul Proprietății Intelectuale prin intermediul cooperării internaționale, contribuie la dezvoltarea nivelului de cunoaștere în domeniul educației, artei și științei, instituțiile implicate în aceste activități fiind pe deplin conștiente de importanța fundamentală a dezvoltării resurselor umane în scopul edificării unui sistem eficient al protecției proprietății intelectuale, conștiente de beneficiile care decurg dintr-o cooperare mai strânsă pentru dezvoltarea resurselor umane în domeniul proprietății intelectuale.

Mulțumiri speciale Consiliului Județean Sibiu, pentru deschiderea, amabilitatea și sprijinul deosebit acordat în organizare Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu și Centrului PatLib din Sibiu, pentru materialele publicitare care au fost puse la dispoziție, materiale prin intermediul cărora oaspeții străini au primit adevăratele cărți de vizită ale Județului Sibiu, descoperind prin interemediul acestora tradițiile, instituțiile emblematice, legendele locurilor, oamenii care contribuie la făurirea farmecului acestor meleaguri.

Ce trebuie subliniat este și faptul că în prezent ULBS are o imagine extrem de favorabilă în țară și în Uniunea Europeană în ceea ce privește preocupările în domeniul Protecției Proprietății Intelectuale.

ULBS este percepută ca fiind o universitate dinamică cu o carte de vizită importantă în acest domeniu de vârf, domeniu de care se preoucupă în mod susținut și unde există performanțe deosebite.

 

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU,

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Departament Protecția Proprietății Intelectuale,

Centrul PatLib EPO-OSIM-ORDA din Sibiu

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare