RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Valentin Lup valentin.lup@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Lansare Proiect POSDRU ID 132690
   26 Mai 2014

Începând cu data de 1.04.2014, Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu este implicată în proiectul cu titlul “Construieşte-ţi cariera, pas cu pas! Consiliere şi orientare profesională pentru elevii din regiunile Centru şi Sud-Est”, cod contract POSDRU/160/2.1/S/132690. Alături de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu, din acest proiect mai fac parte Asociaţia DONIT, în calitate de beneficiar şi Universitatea de Medicină şi Farmacie din Târgu-Mureş, Universitatea „Ovidius” din Constanţa şi Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, în calitate de parteneri.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, Axa prioritară 2 - „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.1 - „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”, are valoarea totală de 19.297.268,63 lei, din care 18.911.323,26 lei asistenţa financiară nerambursabilă şi se va derula pe o perioadă de 18 luni.

Obiective:

  • Dezvoltarea perspectivelor privind cariera prin furnizarea de servicii de orientare şi consiliere în carieră în sprijinul tranziţiei de la şcoală la viaţa activă pentru un număr de 20.000 de elevi din regiunile Centru şi Sud-Est, cuprinşi în clasele VIII - XII, şcoli generale, licee teoretice şi vocaţionale.
  • Conştientizarea şi popularizarea în rândul elevilor a necesităţii dezvoltării unei atitudini pozitive şi proactive faţă de muncă, în vederea facilitării tranziţiei de la statutul de elevi la acela de angajaţi prin realizarea unei campanii specializate.
  • Creşterea aplicabilităţii activităţilor de consiliere şi orientare profesională prin realizarea de vizite de studiu/excursii tematice la Universităţile partenere.
  • Promovarea şi dezvoltarea parteneriatului educaţional între licee - universităţi - întreprinderi - instituţii.

Grupul ţintă - 20.000 elevi din învăţământul gimnazial şi liceal, profil teoretic şi vocaţional, din regiunile Centru (Braşov, Alba, Harghita, Mureş, Covasna şi Sibiu) şi Sud-Est (Brăila, Buzău, Constanţa, Galaţi, Tulcea şi Vrancea).


Persoană de contact:

Prof. univ. dr. Livia Ilie - coordonator partener,
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
tel: +40-(269) 23.48.79
e-mail: prorector.strategie@ulbsibiu.ro


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare