RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Cristian Stanciu docpostdoc2014@gmail.com
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Managementul cercetării şi leadership-ul academic în programele de cercetare doctorală şi postdoctorală din România
   25 Iulie 2014

Vineri, 25 iulie 2014, la Hotelul Bavaria din Craiova, începând cu ora 9.30, se desfășoară seminarul comun cu tema „Managementul cercetării şi leadership-ul academic în programele de cercetare doctorală şi postdoctorală din România“. Seminarul este parte a activităților ce se desfășoară în cadrul  proiectului strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)”.

Participă reprezentanți ai partenerilor instituţionali ai proiectului: Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timișoara.

În cadrul seminarului vor fi abordate teme ce se circumscriu obiectivelor specifice propuse prin proiect, concentrate în două sesiuni:

a) sesiunea unu: “Programele de cercetare doctorală în România: guvernanţă instituţională şi leadership academic” (alocuțiuni: “Managementul cercetării doctorale în România: organizare, structură şi guvernanţă instituţională”, “Platformele de cercetare online şi bazele de date internaţionale: acces, inovare şi dezvoltare”, “Cooperarea naţională şi internaţională: abordări inovative în cercetarea doctorală”, “Etica şi buna conduită în activitatea de cercetare şi publicare: principii, standarde, dispoziţii legale”);

b) sesiunea doi: “Programele de cercetare postdoctorală din România: management, monitorizare şi evaluare a rezultatelor cercetării” (alocuțiuni: „Sprijin şi resurse instituţionale în activitatea de cercetare şi publicare - stadiul implementării activităţii A7 în cadrul proiectului”, „Cercetarea științifică doctorala si postdoctorala la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu în viziunea programului Orizont 2020”, „Managementul şi monitorizarea rezultatelor cercetării: indexarea şi listarea în bazele de date internaţionale”, „Factorii bibliometrici de evaluare şi indexare a rezultatelor cercetării: impact şi evaluare”).

Proiectul strategic „Burse Universitare în România prin Sprijin European pentru Doctoranzi si Post-doctoranzi (BURSE DOC-POSTDOC)” a fost câştigat prin competiţie naţională în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa prioritară nr. 1 „Educaţie şi formare profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”, Domeniul major de intervenţie 1.5. „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”.

Bugetul total eligibil al proiectului este de 12.990.217 lei, din care asistența financiară nerambursabilă aprobată este de 12.730.412,66 lei. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali în cadrul acestuia fiind Universitatea din Craiova (în calitate de lider de proiect), Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Bucureşti şi Universitatea de Vest din Timișoara.

Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea programelor de cercetare doctorală și post-doctorală prin acordarea de sprijin financiar și instituțional pentru participarea doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat la astfel de programe, ca modalități de creștere a atractivității pentru inițierea și dezvoltarea unei cariere în cercetare.

Proiectul își propune două obiective specifice: a) îmbunătățirea participării, creşterea atractivității și motivației pentru cariera în cercetare prin sprijinirea financiară, instituțională și științifică a doctoranzilor și cercetătorilor post-doctorat; b) dezvoltarea rețelelor între universități, centre de cercetare și întreprinderi și consolidarea legăturilor dintre învățământul superior, cercetare și mediul de afaceri.

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 80 de doctoranzi (din care 30 de doctoranzi ai Universității din Craiova) și 90 de cercetători postdoctorat (din care 40 de cercetători postdoctorat ai Universității din Craiova) de la nivelul celor patru parteneri instituţionali pentru următoarele domenii de cercetare: tehnologiile societății informaționale, energie, mediu, sănătate, agricultură, securitatea și siguranța alimentelor, bio-tehnologii, materiale, produse și procese inovative, spațiu și securitate și cercetări socio-economice și umaniste.

Pe durata proiectului doctoranzii și postdoctoranzii vor beneficia de sprijin financiar pentru cercetare, concretizat în burse lunare de 1.800 lei (pentru doctoranzi) și 3.700 lei (pentru postdoctoranzi), precum și de posibilitatea de a efectua stagii de mobilitate interna și internațională în institute de cercetare și universități din Uniunea Europeană. De asemenea, cercetătorii vor beneficia de sprijin financiar pentru participarea la conferințe, seminarii internaționale legate de obiectul cercetării, în spațiul UE sau în Romania. 


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare