RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Ioana Mircea 0269210512 ioana.mircea@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

"Studentul consiliat - excelent viitor angajat“ -
   23 Martie 2015

 

Comunicat de Presă

"Studentul consiliat - excelent viitor angajat“ - ID 138850

 

În cadrul proiectului POSDRU "Studentul consiliat - excelent viitor angajat“ - ID 138850, în implementare la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS),  450 de studenți au beneficiat de un număr de 1350 ore de consiliere individuala și 1800 ore de consiliere de grup; 13 studenți au fost selectați să participe la un stagiu de practică la partenerul Infor, Italia, cumulând un număr de 364 de ore de practica intensiva internațională și 182 de ore consiliere profesională; 16 studenți au câștigat câte un premiu in valoare de 2000 de lei la concursul “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”, valoare totală premii: 32000 lei .

Studenţii care doresc să participe la activităţile de consiliere trebuie să pregătească un dosar care să conţină următoarele documente:

a) Formular individual de înregistrare în grupul țintă (Anexa 1)

b) Declarație pe propria răspundere de acord cu folosirea datelor cu caracter personal (Anexa 2)

c) Declarați pe propria răspundere că nu aparține altui grup țintă al unui alt proiect (Anexa 3)

d) Declarație pe propria răspundere de acord cu participarea la activitatea de consiliere și orientare profesională (Anexa 4)

e) Adeverință de student (Anexa 5)

f) Copie după cartea de identitate

g) Copie după extrasul de cont bancar sau IBAN  

Anexele pot fi procurate de la Biroul de Consiliere în carieră a studenților situat pe Str. Lucian Blaga, nr. 2A, Sala M04 - parter (în incinta Facultății de Medicină), unde se vor depune şi dosarele complete.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali din cadrul acestuia fiind: Asociaţia “Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă” (lider de proiect), Universitatea “Aurel Vlaicu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Asociaţia pentru egalitate de şanse şi nediscriminare Braşov, Centrul Suport pentru Organizaţii Studenţeşti România, SC Elsaco Business Software SRL, Infor (Italia).

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a 5100 de absolvenţi de învăţământ superior aflaţi în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională de calitate superioară şi prin valorificarea rezultatelor învăţării prin organizarea a 110 stagii de practică intensivă internaţională, la partenerul Infor din Italia.

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 1020 de studenţi înmatriculaţi la programele ULBS de licență. Pe durata implementării proiectului, studenţii ULBS selectați vor beneficia de consiliere şi orientare profesională, cumulând 3 ore de consiliere individuală şi 4 ore de consiliere de grup (primind subvenţii în cuantum de 14 lei/oră). Studenții care participă la programele de consiliere vor avea șansa să participe la 22 stagii intensive de practică internaţională, constând într-un stagiu de practică de 4 zile şi activităţi de consiliere antreprenorială de 2 zile, la partenerul Infor, Italia (având asigurate transportul, cazarea, masa). De asemenea 40 cele mai bune planuri de dezvoltare a carierei profesionale vor fi premiate cu premii de 2000 lei/premiu în cadrul concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

Pentru mai multe informaţii vizitaţi site-ul proiectului: http://www.studentexcelent.ro/ sau pagina de Facebook: https://www.facebook.com/studentconsiliat?ref=hl

 

Persoană de contact:

Dr. Ioana Andreea MIRCEA

Expert diseminare

E-mail: ioana.mircea @ulbsibiu.ro

Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare