RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Ioana Mircea 0269210512 dep.externe@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Mobilităţi SEE de studiu/ practică pentru studenti
   30 Aprilie 2015

Mobilităţi SEE de studiu şi de practică pentru studenţi


        Pe 21 martie 2012 s-a semnat Memorandumul de înţelegere intre guvernul Romaniei si guvernele din Norvegia, Islanda şi Liechtenstein pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE), prin care Romaniei i se aloca fonduri in valoare de 176.443.750 euro.

Proiectul propus de Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu pentru mobilități finanțate prin Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) pentru anul academic 2015 - 2016 a fost aprobat.

Această proiect permite studenţilor ULBS să efectueze o perioadă de studii de 3 până la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) sau o perioada de plasament de 2 pana la 12 luni (in cadrul aceluiasi an academic) în Norvegia, Islanda şi Liechtenstein. Perioadele de mobilitate pot fi si combinate (studii+plasament).

La sfârşitul perioadei petrecute în străinătate, instituţia gazdă trebuie să pună la dispoziţia studentului şi a instituţiei sale de origine o foaie matricolă prin care se confirmă programul convenit şi rezultatele obţinute. Instituţia de învăţământ superior de origine trebuie să recunoască pe deplin perioada petrecută în străinatate, conform contractului de studiu, de preferinţă folosind sistemul de credite ECTS.

Beneficiarii de fonnduri SEE sunt scutiţi de plata taxelor de şcolarizare, înscriere, examen şi acces la laboratoare şi la biblioteca în instituţia gazdă. Pe perioada studiilor SEE în străinatate, studenţii vor primi în continuare bursa naţională de care beneficiau în ţara lor de origine.

 

Grant pentru student: 1200 EUR/lună + 500 EUR transport şi asigurare

 

Selectia beneficiarilor de fonduri SEE

Selectia beneficiarilor de fonduri SEE se va realiza la nivelul facultatii care ofera mobilitatea de studiu si/sau practica SEE 2014/2015 si se va realiza în urma punctajului obținut de aceștia după cum urmează: Rezultate academice 20p, Scrisoare de motivaţie 20p, Interviu 40p, Criteriul lingvistic 20p, Studenti etnie roma 20p.

 

Dosarele de candidatură pentru selecţie trebuie să cuprindă:

-          Formular de candidatură (Anexa 5)

-          CV Europass

-          Scrisoare de intenţie/motivație in limba engleza

-          Rezultate academice foaie matricolă / adeverinta de la secretariat cu media pe semestrul anterior / anul anterior de studiu, precum si precizarea “Integralist”;

-          Atestat limbă străină / Recomandare profesor de limbă

Concursul va consta, pe lângă evaluarea elementelor din dosar (1. Rezultate academice, 2. scrisoare de motivaţie, 3. CV in format european, 4. certificat de competenta lingivistica) şi dintr-un interviu cu comisia de selecţie.

NB: Studentii care au obtinut un grant in cadrul Apelului 2013 si 2014 nu mai sunt eligibili in cadrul acestui Apel.

 

Calendar:

Etapa I: 18 - 20 mai 2015 - depunerea dosarelor de candidatură la Facultatea de origine

Etapa II: 21 mai 2015 - interviul de selecţie organizat de fiecare facultate

Etapa III: 22 mai 2015 – afisarea rezultatelor

Etapa IV: 25 mai 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul Facultății

Etapa V: 26 mai 2015 - afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor

Etapa VI: 27 mai 2015 - depunerea contestatiilor la nivelul ANPCDEFP și afişarea rezultatelor după soluționarea contestaţiilor în termenul legal.

  

                  

Burse disponibile 2015 - 2016

 

Studenti STUDIU (SMS)

Cod Erasmus

 

Universitate

Tara

Domeniu de Studiu

Nr studenti

Facultate

Coordonator Erasmus

N VOLDA01

Volda University College

Norvegia

321 - Journalism and Reporting

2 x 5 luni

(licenta)

Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Departamentul de Jurnalistica

Ioana CRETU

ioana.cretu@ulbsibiu.ro

 

N VOLDA01

Volda University College

Norvegia

310 - Social and Behavioural Science

2 x 5 luni

(licenta)

Facultatea de Stiinte Socio-Umane, Departamentul de Sociologie

Amalia PAVELESCU

amaliapavelescu@gmail.com

 

N VOLDA01

Volda University College

Norvegia

140 - Teacher Training and Education Science

1 x 5 luni

(licenta)

Facultatea de Drept, Departamentul de Drept privat si Stiinte ale educatiei

Daniel MARA

Danielmara11@yahoo.com

 

N KONGSBE

02

Buskerud and Vestfold University College

Norvegia

340 - Business and Administration

2 x 5 luni

(1 licenta, 1 master)

Facultatea de Stiinte Economice

Razvan SERBU

razvan.serbu@ulbsibiu.ro

N KONGSBE

02

Buskerud and Vestfold University College

Norvegia

48 - Computing

2 x 5 luni

(1 licenta, 1 master)

Facultatea de Inginerie

Adrian PASCU

adrian.pascu@ulbsibiu.ro

 

 

Studenti PRACTICA (SMP)

Cod Erasmus

 

Universitate

Tara

Domeniu de practica

Nr studenti

Facultate

Coordonator Erasmus

LI VADUZ01

Universitat Liechtenstein

Liechtenstein

N - Administrative and Support Service Activities

(Departament de Relatii Internationale)

1 x 12 luni (master)

Facultatea de Litere

(conditii lb. engleza & lb. germana)

Alexandra MITREA

alexandra.mitrea@ulbsibiu.ro

 

 

Mai multe informatii despre implementarea Mecanismului SEE la Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu gasiti pe site-ul http://international.ulbsibiu.ro/index.php/see/

Informații generale despre granturile SEE în România:

https://www.facebook.com/EEA.Grants.Romania

http://eeagrants.org/

http://www.see-burse.ro/

 

Program finanțat prin fonduri donate de Norvegia, Islanda și Liechtenstein.


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare