RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact silviu morar decan.medicina@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

“Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor”
   09 Noiembrie 2015

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de beneficiar, şi Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială (ADIS), în calitate de partener, au deosebita plăcere de a invita reprezentanții mass-media la conferinţa de încheiere a proiectului „Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor” (ID 142145).

Evenimentul va avea loc la data de 10 noiembrie 2015, la Centrul de Reuniune Academică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, Strada Banatului, nr. 6, ora 10.00.

Proiectul “Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor”, (POSDRU/156/1.2/G/142145), a propus, prin activităţile sale, dezvoltarea unor instrumente interdisciplinare integrate în vederea creşterii performanţelor unităţi de învăţământ superior prin adaptarea programelor de studii de licenţă la nevoile şi cerinţele pieţei muncii, care să îmbunătăţească accesibilitatea, aficacitatea şi echitatea serviciilor medicale oferite populaţiei.

În acest scop, proiectul a atins, prin obiectivele sale, evaluarea atitudinilor, comportamentelor şi cunoştintelor studenţilor din învăţământul superior medical cu privire la pacienţii aparţinând grupurilor vulnerabile, în vederea definirii de programe de studii adaptate nevoilor lor şi bazate pe cunoaştere. Tot în cadrul proiectului s-a vizat dezvoltarea şi adaptarea curriculară a programelor de studii de licenţă, în scopul creşterii calităţii procesului educaţional şi a competenţelor profesionale dobândite de studenţi pe parcursul ciclului de licenţă.

Proiectul „Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor” este un proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.

 

Persoană de contact:

Alina Ungureanu

Coordonator partener

e-mail: secretariat.adis@yahoo.com

0745282584

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare