RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Inaugurare
   19 Februarie 2014

În cadrul specializărilor Medicină Dentară şi Tehnică Dentară ale Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu, pregătirea teoretică şi practică a studenţilor s-a îmbunătăţit în ultimii ani prin introducerea de noi competenţe în curricula universitară, prin procesul de reorganizare curriculară şi de aliniere la normativele ARACIS şi la cele europene, pe calea unor modificări ale planurilor de învăţământ, vizând atât disciplinele clinice, cât şi cele preclinice.

Prin renovarea şi reabilitarea realizate de conducerea Consiliului Judeţean Sibiu şi cea a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu, prin dotarea cu aparatură şi tehnologie modernă - realizată de Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Facultatea de Medicină şi partenerii privaţi, precum şi prin proiectele de cercetare derulate în cadrul Departamentului de Medicină Dentară, noul Centru Stomatologic Universitar beneficiază de menţinerea şi modernizarea serviciilor existente, dar şi de servicii nou înfiinţate:

 • Compartimentul Clinic de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială, prin staţionar si internări de zi, s-a extins prin înfiinţarea:    
  • compartimentului de A.T.I./O.M.F.            
  • blocului operator O.M.F.
  • Ambulatoriul integrat de specialitate în Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Implantologie şi Medicină Dentară, care va avea:
   • activitate de învăţământ (studenţi/rezidenţi/studenţi doctoranzi ai Facultăţii de Medicină - ULBS, în programele de licenţă Medicină, Medicină Dentară, Tehnică Dentară, pentru specialităţile Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Chirurgie Dento-Alveolară, Endodonţie, Parodontologie, Protetică Dentară, Pedodonţie-Ortodonţie);
   • activitate clinică şi de cercetare (în noul Centru de reabilitare complexă implanto-protetică);
   • activitatea medicală a serviciilor Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu;
   • activitate de permanenţă (24 ore din 24), prin Cabinetul de Medicină dentară de urgenţă şi prin linia de gardă de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială;
   • asistenţă medicală gratuită pentru cazurile sociale (persoane defavorizate, grupuri vulnerabile);
   • activitate şi preocupări în patologia vârstnicilor şi a copiilor;
   • propriile servicii de sterilizare în Medicină Dentară şi Chirurgia Oro-Maxilo-Facială, cât şi de radiologie dentară.      

Trebuie menţionat şi faptul că în sediul Facultăţii de Medicină al Universităţii ”Lucian Blaga” din Sibiu a fost recent înfiinţat şi Centrul de simulare în Medicina Dentară (utilizând aparatură „fantom”), iar laboratoarele de Tehnică Dentară au fost modernizate – toate acestea aducând „plus valoare” pregătirii studenţilor de la aceste specializări.

Ambulatoriul integrat de specialitate în Chirurgie Oro-Maxilo-Facială, Implantologie şi Medicină Dentară (prin serviciile enumerate), Compartimentul Clinic de Chirurgie Orală şi Maxilo-Facială (prin staţionar, compartimentul A.T.I./O.M.F., blocul operator O.M.F. şi spitalizarea de zi), Centrul de simulare în Medicina Dentară şi laboratoarele de Tehnică Dentară deservesc integrat toate serviciile medicale şi activităţile universitare derulate în cadrul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Sibiu şi al Facultăţii de Medicină - Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu.

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare