RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Sanda MARCHIAN sanda.marchian@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Studentul consiliat - excelent viitor angajat
   25 Iulie 2014

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) în calitate de partener în cadrul proiectului POSDRU "Studentul consiliat - excelent viitor angajat“ - ID 138850 anunță selecția participanților la activităţile de consiliere şi orientare profesională.

Studenţii care sunt interesaţi să participe la activităţile de consiliere trebuie să pregătească un dosar care să conţină următoarele documente:

a) Formular individual de înregistrare în grupul țintă (Anexa 1)

b) Declarație pe propria răspundere de acord cu folosirea datelor cu caracter personal (Anexa 2)

c) Declarați pe propria răspundere că nu aparține altui grup țintă al unui alt proiect (Anexa 3)

d) Declarație pe propria răspundere de acord cu participarea la activitatea de consiliere și orientare profesională (Anexa 4)

e) Adeverință de student (Anexa 5)

f) Copie după cartea de identitate

g) Copie după extrasul de cont bancar sau IBAN  

Anexele pot fi procurate de la Biroul de Consiliere în carieră a studenților situat pe Str. Lucian Blaga, nr. 2A, Sala M04 - parter (în incinta Facultății de Medicină), unde se vor depune şi dosarele complete.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali din cadrul acestuia fiind: Asociaţia “Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă” (lider de proiect), Universitatea “Aurel Vlaicu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Asociaţia pentru egalitate de şanse şi nediscriminare Braşov, Centrul Suport pentru Organizaţii Studenţeşti România, SC Elsaco Business Software SRL, Infor (Italia).

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a 5100 de absolvenţi de învăţământ superior aflaţi în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională de calitate superioară şi prin valorificarea rezultatelor învăţării prin organizarea a 110 stagii de practică intensivă internaţională, la partenerul din UE.

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 1020 de studenţi înmatriculaţi la programele ULBS de licență. Pe durata implementării proiectului, studenţii ULBS selectați vor beneficia de consiliere şi orientare profesională, cumulând 3 ore de consiliere individuală şi 4 ore de consiliere de grup (primind subvenţii în cuantum de 10 lei/oră). Studenții care participă la programele de consiliere vor avea șansa să participe la 22 stagii intensive de practică internaţională, constând într-un stagiu de practică de 4 zile şi activităţi de consiliere antreprenorială de 2 zile, la partenerul Infor, Italia (având asigurate transportul, cazarea, masa). De asemenea 40 cele mai bune planuri de dezvoltare a carierei profesionale vor fi premiate cu premii de 2000 lei/premiu în cadrul concursului “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei”.

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare