RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Isarie Claudiu 0723389396 claudiu.isarie@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Concursul “Calea verde în machete”
   09 Iunie 2015

Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu, în calitate de promotor al proiectului “Calea verde spre dezvoltare durabilă”, anunță lansarea Concursului Calea verde în machete, concurs de proiecte – machete în domeniul adaptării la schimbări climatice. Echipele câștigătoare, 5 echipe, vor beneficia de o vizita de studiu în Norvegia - instruire universitară/practică pentru studenti în domeniul adaptării la schimbările climatice, pe o perioadă de 10 zile (23 noiembrie - 02 decembrie 2015).

Desfășurarea concursului prevede o etapă preliminară, de înscriere în concurs, până la data de 30.07.2015, urmată de realizarea și  prezentarea proiectului – machetei, în etapa a II-a și anunțarea câștigătorilor până la data de 15 octombrie 2015.   

Echipele concurente trebuie să prezinte prin intermediul machetei o soluţie inovatoare de adaptare la schimbări climatice pentru una din sectoarele prioritare, care trebuie abordate în vederea adaptării la efectele schimbărilor climatice. In sprijinul realizării machetei, a cheltuielilor cu materialele achiziționate, se va deconta o valoare maxima de 1.000 lei/machetă, în baza documentelor justificative atașate. Concursul se adresează studenților înscrişi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în ciclul de licenţă sau masterat, cu preocupări în domeniul adaptării la schimbări climatice.  

Regulamentul oficial al Concursului și documentele necesare înscrierii sunt disponibile pe site -urile http://www.apmsb.anpm.ro,http://caleaverde.ro/anunturievenimente și https://www.facebook.com/CaleaVerde, sau printr-o cerere scrisă adresată organizatorului la adresa  Sibiu, str. Hipodromului, nr. 2A, Proiect “Calea verde spre dezvoltare durabilă”.

Contact: ofițer proiect comunicare Melinda Dragomir, telefon: +40740542008, email: melinda.dragomir@caleaverde.ro

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare