RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Blanca Grama blanca.grama@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Studentul consiliat - excelent viitor angajat
   16 Mai 2014

La Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu s-a demarat implementarea proiectului "Studentul consiliat - excelent viitor angajat“ - ID 138850.

Durata de implementare a proiectului este de 18 luni, partenerii instituţionali din cadrul acestuia fiind: Asociaţia “Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă” (lider de proiect), Universitatea “Aurel Vlaicu”, Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea “Valahia” Târgovişte, Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică, Asociaţia pentru egalitate de şanse şi nediscriminare Braşov, Centrul Suport pentru Organizaţii Studenţeşti România, SC Elsaco Business Software SRL, Infor (Italia).

Obiectivul general al proiectului constă în creşterea şanselor de inserţie pe piaţa muncii a 5100 de absolvenţi de învăţământ superior aflaţi în procesul de tranziţie de la şcoală la locul de muncă prin furnizarea de servicii de consiliere şi orientare profesională de calitate superioară şi prin valorificarea rezultatelor învăţării prin organizarea a 110 stagii de practică intensivă internaţională, la partenerul din UE.

Proiectul îşi propune şase obiective specifice: a) Activităţi de consiliere şi orientare profesională pentru 5100 de studenţi prin oferirea unui program complex de consiliere individuală (3 ore) şi de grup (4 ore); b) Creşterea gradului de ocupare şi adaptabilitate la locul de muncă prin formarea de competenţe practice necesare ocupării unui loc de muncă prin organizarea a 110 stagii de practică intensivă internaţională pentru 110 studenţi, cu scopul familiarizării cu cerinţele unui posibil angajator european; c) Promovarea parteneriatului între universităţile, asociaţiile şi agentul economic, implicaţi în proiect; d) Dezvoltarea unui sistem de proceduri şi instrumente de consiliere şi orientare profesională unitare, a unei platforme suport pentru tot grupul ţintă de 5100 de studenţi; e) Schimb de experienţă şi bune practici pentru personalul din universităţi şi ONG-uri implicate în organizarea consilierii şi orientării profesionale pentru 26 de experţi; f) Diseminarea bunelor practici, informarea şi publicitatea pentru 5100 de studenţi, 87 de experţi implicaţi în activităţile proiectului, prin organizarea a 2 conferinţe interregionale, a 5 campanii de presa – radio şi tv a peste 6000 de materiale promoţionale ale proiectului

Grupul ţintă din cadrul proiectului este format din 5100 de studenţi înmatriculaţi în sistemul naţional de învăţământ selectaţi de la nivelul partenerilor instituţionali.

Pe durata implementării proiectului, studenţii instituţiilor partenere vor beneficia de consiliere şi orientare profesională, cumulând 3 ore de consiliere individuală şi 4 ore de consiliere de grup (primind subvenţii în cuantum de 10 lei/oră), precum şi de participarea la 110 stagii intensive de practică internaţională, constând într-un stagiu de practică de 4 zile şi activităţi de consiliere antreprenorială de 2 zile, la partenerul Infor, Italia (având asigurate transportul, cazarea, masa). De asemenea instituţiile partenere vor organiza concursul “Cel mai bun plan de dezvoltare a carierei” dotat cu 200 de premii în valoare de 2000 lei/premiu.

 Din cadrul ULBS vor avea oportunitatea să beneficieze de programe complexe de consiliere 1020 de studenţi, iar 22 dintre aceştia vor beneficia şi de stagii intensive de practică internaţională. De asemenea 40 cele mai bune planuri de dezvoltare a carierei profesionale vor fi premiate cu premii de 2000 lei/premiu.

Persoană de contact:

Blanca Georgiana GRAMA,

Expert coordonator implementare proiect ULBS

E-mail: blanca.grama@ulbsibiu.ro

Telefon: 0733.552960


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare