RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact
Tipăreşte ştirea RSS Feed

ULBS- Grad de Încredere Ridicat
   26 Iunie 2014

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a primit, în urma evaluării ARACIS din luna martie a acestui an, calificativul Grad de Încredere Ridicat.

Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a hotărât, în urma evaluării externe a calității la nivel instituțional, acordarea celui mai înalt calificativ Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu, și anume calificativul Grad de Încredere Ridicat. De altfel, toate programele de studiu evaluate de comisia ARACIS au primit calificativul cel mai înalt- Încredere.

Acest calificativ, alături de evaluările pozitive făcute de European University Association și de aprecierile privind internaționalizarea primite de ULBS de la Consiliul Europei, demonstrează încă o dată ca Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu este o universitate puternică, în care excelența în educație și cercetare se ridică la standarde internaționale.

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu își păstrează astfel calificativul Grad de Încredere Ridicat obținut la evaluarea precedentă, în 2009.

Aceste rezultate ne onorează și, în acelasi timp, ne motivează să continuăm îmbunătățirea tuturor activităților din Universitate: cele didactice și științifice, activitățile suport, precum și cele de management.

Doresc să mulțumesc întregii comunități academice a ULBS pentru munca și eforturile depuse: echipei mele de prorectori, președintelui Senatului, decanilor, directorilor de departamente, responsabililor de programe, cadrelor didactice, studenților, echipei DGA și personalului nedidactic!

Cu toții am făcut o treabă bună, iar rezultatele nu au întârziat să apară.

Felicitări și succes în continuare!

 

Rectorul Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu,

Prof. Univ. Dr. Ing. Ioan Bondrea

Media:

Documente / Legături:

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare