RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Daliana Dragutescu relatii.publice@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor
   07 Iulie 2014

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, în calitate de beneficiar, şi Asociaţia pentru Dezvoltare şi Incluziune Socială (ADIS), în calitate de partener, au deosebita plăcere de a vă invita la conferinţa de deschidere a proiectului „Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor” (ID 142145).

Evenimentul va avea loc la data de 10 iulie 2014, la Centrul de Reuniune Academică al Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu, sala 11, ora 10,00.

Proiectul „Învăţământ superior medical orientat către aplicarea unui tratament nediscriminatoriu al pacienţilor” reprezintă un proiect cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, care îşi propune creşterea performanţelor unităţii de învăţământ superior implicate, „Universitatea Lucian Blaga” din Sibiu, prin adaptarea programelor de studii de licenţă la nevoile şi cerinţele pieţei muncii, care să îmbunătăţească accesibilitatea, eficacitatea şi echitatea serviciilor medicale oferite populaţiei.

În acest scop, proiectul îşi propune ca obiective specifice evaluarea atitudinilor, comportamentelor şi cunoştintelor studenţilor din învăţământul superior medical cu privire la pacienţii aparţinând grupurilor vulnerabile, în vederea definirii de programe de studii adaptate nevoilor lor şi bazate pe cunoaştere. În cadrul acestui proiect va avea loc şi dezvoltarea şi adaptarea curriculară a programelor de studii de licenţă, în scopul creşterii calităţii procesului educaţional şi a competenţelor profesionale dobândite de studenţi pe parcursul ciclului de licenţă.

Pentru atingerea obiectivului general al proiectului, se va realiza şi extinderea oportunităţilor de învăţare şi inovare, prin crearea de noi instrumente vizând dezvoltarea abilităţilor şi cunoştinţelor în domeniul eticii medicale în relaţie cu nediscriminarea grupurilor vulnerabile.


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare