RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Livia Ilie +40-(269) 23.48.79 livia.ilie@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Proiectul UNIVERSITARIA
   10 Iunie 2014

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu este partener în cadrul proiectului ,,UNIVERSITARIA – școală de didactică universitară și cercetare științifică avansată”, POSDRU/157/1.3/S/135590 alături de Universitatea de Vest din Timişoara - Beneficiar, ASE Bucureşti, London Metropolitan University, UEFISCDI şi Institutul de Ştiinţele Educaţiei Bucureşti.

Proiectul este cofinanţat prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 ,,Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și societății bazate pe cunoaștere”, Domeniul major de intervenţie 1.3 ,,Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie creșterea calității pregătirii profesionale a cadrelor didactice universitare prin furnizarea către acestea a unui program specific de formare care să stimuleze dezvoltarea, acceptarea și adoptarea în rândul universitarilor români a unor valori specifice unei culturi de grup profesionale orientate spre performanţă de nivel internațional prin două direcții strategice de formare, prima de didactică și psihopedagogie universitară și cea de a doua de cercetare științifică avansată.

Persoană de contact:

Prof. univ. dr. Livia Ilie - coordonator partener
Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu
tel: +40-(269) 23.48.79
e-mail: prorector.strategie@ulbsibiu.ro; livia.ilie@ulbsibiu.ro

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare