RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Conf. univ. dr. Diana MIHĂESCU diana.mihaescu@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Selecţia studenţilor pentru participarea la stagiile de practică intensivă internaţională
   18 Noiembrie 2014

Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS) în calitate de partener în cadrul proiectului POSDRU "Studentul consiliat - excelent viitor angajat“ - ID 138850 anunță selecția participanților pentru participarea la cel de al doilea stagiu de practică intensivă internaţională organizat in perioada 7- 14 decembrie 2014.

La selecţia pentru participarea la un stagiu de practica pot lua parte studenţii din grupul țintă care s-au prezentat la toate activităţile de consiliere si orientare profesională organizate în cadrul proiectului „Studentul consiliat - excelent viitor angajat" în lunile octombrie si noiembrie şi care au finalizat planul de dezvoltare a carierei.

Studenţii care sunt interesaţi să participe la stagiile de practică intensivă internaţională trebuie să pregătească, în prima etapă, un DOSAR care să conţină următoarele documente:

a) Cerere de înscriere la proba de selecţie (Anexa 2)

b) Planul de dezvoltare a carierei, rezultat în urma şedinţelor de consiliere,

c) CV-ul candidatului în format Europass 

d) O scrisoare de motivaţie

e) O recomandare din partea unui cadru didactic implicat în formarea sa profesională

f) Documente-suport (diplome de participare la ateliere de lucru, atestate profesionale, certificate de competență lingvistică, adeverințe de practică/ internship, diplome de participare la activități de voluntariat/sportive, scrisori de recomandare etc.) care să vină în sprijinul candidaturii, în cazul unei probe de departajare (opţional)

Anexele pot fi procurate de la Biroul de Consiliere în carieră a studenților situat pe Str. Lucian Blaga, nr. 2A, Sala M04 - parter (în incinta Facultății de Medicină), unde se vor depune şi dosarele complete, în zilele de 24, 25 şi 26 noiembrie 2014, între orele 9:00 - 16:00.

În cea de-a doua etapă comisia de selecție evaluează dosarul fiecărui candidat pe baza unor criterii clare de selecție, cu repectarea metodologiei aferente selecţiei. Punctajul minim de ocupare a unuia din locurile pentru participare la stagiul de practică internațională pentru care s-a organizat selecția, este de 90 de puncte. Studenții care au obținut 90 de puncte sau mai mult de 90 de puncte dar care nu s-au calificat pentru stagiul de practică pentru care au candidat pot participa cu punctajul obținut la selecția studenților pentru oricare dintre următoarele stagii de practică.

Scopul stagiilor de pregătire practică este de a asigura premisele pentru participarea viitorilor absolventi de invatamant superior pe o piata a muncii moderna si dinamica, prin intermediul unei decizii profesionale bazate pe o adecvata consiliere vocationala, pe dezvoltarea unui plan de cariera cu obiective clare in care se urmareste dobandirea si formarea acelor competente si abilitati necesare integrarii durabile pe piata muncii.

Stagiile intensive de practică internaţională, constau într-un stagiu de pregătire practică de 4 zile şi activităţi de consiliere antreprenorială de 2 zile, iar locul de desfășurare a stagiului este Italia, la partenerii din consorțiul Infor sau la parteneri identificați de acesta în zona Piemonte. În aceast ciclu de concurs vor fi selectaţi 4 studenţi care să beneficieze de un stagiu internaţional in perioada 7- 14 decembrie 2014.

Pentru mai multe informatii vă rugăm să o contactaţi pe Conf. univ. dr. Diana MIHĂESCU, Expert coordonator activitate consiliere ULBS (E-mail: diana.mihaescu@ulbsibiu.ro) sau să vizitaţi site-ul proiectului: http://www.studentexcelent.ro/ şi pagina de Facebook: https://www.facebook.com/studentconsiliat?ref=hl

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare