RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Mihail Aurel ȚÎȚU +40 269 430 110 mihail.titu@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Proiectul European de cercetare EVLIA
   30 Noiembrie 2014

EVLIA PROJECT

"Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE" 

Sibiu, România

 

Proiectul European de Cercetare "Making full value of good ideas by leveraging intellectual assets for financing SMEs in SEE" - EVLIA, axa prioritară "Facilitarea inovării și anteprenoriatului", aria de intervenție "Dezvoltarea unui mediu propice antreprenoriatului inovativ", s-a derulat în perioada noiembrie 2012 – decembrie 2014 în Italia, Austria, Bulgaria, Grecia, Ungaria, România, Slovenia, Croația, Serbia, având ca Lead Partner CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VENEȚIA și a fost conceput, în acord cu instituțiile deținătoare de instrumente financiare de creditare, pentru a crea o metodologie dedicată evaluării economice a Bunurilor Intangibile care aparțin IMM-urilor. Scopul proiectului a fost de a determina metode de vizualizare, evaluare și valorificare a bunurilor intangibile ale IMM-urilor și totodată de a implementa o metodologie standardizată și de a-i testa eficiența prin implicarea intermediarilor financiari.

Parteneri în cadrul proiectului au fost: European Patent Office, organismele naționale de protecție a PI din România (OSIM), Ungaria (HIPO), Grecia (OPI), Austria (APO), Croația (SIPO), Serbia (ZIS-IPO), Camerele de Comerț din Veneția, Athena, Belgrad, Pecs – Baranya, Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI) România, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Universitatea din Pecs, Universitatea Ca'Foscari din Veneția, institute tehnologice din Bulgaria, Croația, Slovenia, institute de cercetare din Italia, Austria, Slovenia.

Grupul țintă a fost format din: factori de decizie politică, organisme naționale de protecție a drepturilor de PI, Camere de Comerț, institute de tehnologii, agenții de inovare, instituții de cercetare, mediul academic - universități, centre de cercetare afiliate, mediul economic – instituții bancare, instituții de credit, burse de capital.

Caracterul inovativ al proiectului rezidă din activitățile derulate pentru o perioadă de doi ani pentru identificarea valorilor intangibile constituite din drepturile de PI ca potențial de dezvoltare în perspectivă a afacerilor; identificarea activelor intangibile constituite din drepturile de PI prin interacțiunea dintre IMM-uri și instituțiile care pot acorda suport financiar în inovare și corelarea intereselor mediului de afaceri cu cele ale mediului financiar bancar pentru dezvoltarea oportunităților de susținere a investițiilor în PI.

Misiunea Proiectului EVLIA este aceea de a contribui la crearea unei piețe unice a  PI, care să permită extinderea standardizării la nivelul UE, chiar dacă vor fi necesare unele adaptări locale/naționale. Criteriile de evaluare a Bunurilor Intangibile se regăsesc în metodologii transnaționale aplicate la nivel mondial, dar acestea sunt insuficient luate în considerare de către operatorii financiari. Dezvoltarea unei Platforme standard cu capabilitate de aplicare de către IMM-uri, investitori și intermediari financiari reprezintă o necesitate la nivelul întregii Europe.

În calitate de partener, ULBS s-a implicat în derularea activităților întregului proiect acordând suport informațional și practic în toate pachetele de lucru.

În derularea activităților definite ca Adaptarea națională a platformei de evaluare, împreună cu partenerii din Italia și Ungaria, Universitatea din Veneția și Universitatea din Pecs, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a fost exclusiv responsabilă de întocmirea a 9(nouă) cadre naționale de evaluare, în cadrul cărora au fost luați în considerare factorii specifici de țară, diferențele dintre sistemele de intermediere financiară existente în țările din SEE. La baza tuturor activităților a stat analiza bunurilor intelectuale și a stadiului dezvoltării Proprietății Intelectuale în organizații.

Ca responsabil în cadrul pachetului de lucru, Elaborarea de instrumente în sprijinul acțiunilor pilot, Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a desfășurat activități de colectarea a experiențelor de training existente și și-a îndeplinit misiunea de a elabora materiale de training capabile să sprijine cunoștințele și competența operatorilor și implementarea cursului de training (e-learning și tradițional) pentru a pregăti acțiunea pilot. Activitățile ULBS, întregul pachet de training, manualul și designul de trainig au fost extrem de apreciate de partenerii din cadrul proiectului, iar coordonatorul de proiect, Camera de Comerț din Veneția, a subliniat în mod special, deschis, rezultatele eforturilor echipei ULBS.

Valoarea proiectului EVLIA este augumentată de partenerii din lumea financiară implicați, mulți intermediari financiari, bănci, investitori, consultanți în afaceri și alți intermediari de nivel transnațional. Contribuțiile științifice ale proiectului vor conduce la facilitarea inovării prin promovarea unei metode standardizate la nivel european, iar implementarea acesteia încurajează antreprenoriatul, deoarece metoda este propusă tuturor instituțiilor capabile să asigure suport economic dezvoltării PI, ceea ce garantează o cooperare economică unitară.

 

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu, Sibiu, România

Director Proiect EVLIA,

Prof. univ. dr. ing. dr. ec. Mihail Aurel ȚÎȚU

mihail.titu@ulbsibiu.ro

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare