RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact pierre guiol 0721976019 pierre.guiol@institutfrancais.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Sesiune de certificare DELF/DALF
   12 Ianuarie 2015

Examenele DELF şi DALF sunt diplome oficiale eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa în vederea certificării cunoştinţelor de limba franceză ale candidaţilor străini.

Diploma de Studii de Limba Franceză (DELF) şi Diploma Aprofundată de Limba Franceză (DALF) reprezintă 6 diplome, corespunzând celor 6 niveluri ale Cadrului european comun de referinţă pentru limbi străine (CECRL). Cele 6 diplome care formează DELF şi DALF sunt complet autonome. Astfel, în funcţie de nivelul său de limbă, candidatul se poate înscrie direct la examenul corespunzător alegerii sale.

Pentru fiecare nivel sunt evaluate următoarele 4 competenţe :

-înţelegerea documentelor orale
-exprimarea orală
-înţelegerea documentelor scrise
-exprimarea în scris

 

///////////////////////////////////////////////////////////////

Le DELF et le DALF sont les diplômes officiels délivrés par le ministère français de l’Éducation nationale, pour certifier les compétences en français des candidats étrangers.

Le DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française) et le DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française) se composent de 6 diplômes indépendants, correspondant aux six niveaux du Cadre européen de référence pour les langues (CECRL). Les 6 diplômes qui constituent le DELF et le DALF sont totalement indépendants. Ainsi, le candidat, en fonction de son niveau, peut s’inscrire directement à l’examen de son choix.

A chaque niveau les 4 compétences sont évaluées :

-compréhension orale
-production orale
-compréhension des écrits
-production écrite

/////////////////////////////////////////////////////////////

CONTACT
AVETI POSIBILITATEA SA VA INSCRIETI PENTRU EXAMENELE DELF – DALF
INSCRIERILE: 05 – 31.IANUARIE 2015
SUSTINEREA: 21-22 FEBRUARIE 2015
PERSOANA DE CONTACT : prof. Sacelean Dana : 0740155845
dasacelean_cngl@yahoo.com

Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare