RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Adina Ileana Pera-Stefănie acadro.cluj.minerva@gmail.com
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Modul de Pregătire în Management al Cercetării
   09 Februarie 2015

Academia Română Filiala Cluj-Napoca a organizat la Sibiu, București și Iași 3 Module de Pregătire în Management al Cercetării și sesiuni de formare cu tematica egalitatea de șanse, gen și dezvoltare durabilă.

Întâlnirea de la Sibiu s-a desfășurat în perioada 8-9 ianuarie 2015, la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

Aceste acțiuni au avut loc în cadrul proiectului MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013.

Obiectivul programului de pregătire a fost acela de a familiariza participanții cu principalele concepte teoretice și instrumente practice aplicabile diverselor domenii funcționale ale cercetării, componente esențiale ale performanței managementului cercetării, precum și despre importanța egalității de șanse, gen și dezvoltare durabilă.

Prima zi a modulului a fost dedicată tematicii Importanța planificării carierei de cercetător:

  • Planul de carieră academică cu profil de cercetător- Definirea importanței și identificarea de strategii specifice planificării carierei de cercetător (identificare obiectivelor de carieră, evaluarea situației actuale;
  • Organizarea și gestiunea colaborării între cercetători și parteneriate instituționale - Identificarea scopului şi obiectivelor proiectelor de cercetare, identificarea şi selectarea cele mai bune opțiuni de parteneriat și finanțare, corelarea corectă a necesității științifice cu costurile de implementare;
  • Identificarea pașilor necesari realizării obiectivelor de carieră stabilite - Gestiunea profilului de cercetător, competențe de cercetător și de manager de cercetare.

A doua zi a modulului a adus în discuție Managementul echipei de cercetare și egalitatea de șanse, gen și dezvoltare durabilă:

  •  Cercetarea ca proiect - Generarea ideilor de cercetare, stabilirea scopului și obiectivelor proiectului de cercetare, identificarea relevanței și contribuției științifice a cercetării propuse și stabilirea parametrilor și specificațiilor proiectului;
  • Managementul echipei de cercetare - Identificarea surselor de finanțare proiectului, elaborarea colaborativă a proiectelor de cercetare, estimarea și asigurarea resurselor umane și competențelor necesare realizării proiectului de cercetare, estimarea fluxurilor financiare și bugetare a costurilor, estimarea și asigurarea resurselor (bibliografice, consumabile, etc.) și a materiilor necesare realizării proiectului de cercetare;
  • Politici și practici în asigurarea egalității de șanse, gen și dezvoltare durabilă - Aplicarea normelor naționale și europene privind asigurarea egalității de șanse, gen și dezvoltare durabilă.

Cele trei module și sesiuni de fomare au fost adresate bursierilor înscriși în proiectul MINERVA – Cooperare pentru cariera de elită în cercetarea doctorală şi post-doctorală, selectați de către Academia Română Filiala Iași, Institutul de Arheologie “Vasile Pârvan” București, Insitutul de Istorie “Nicolae Iorga” București și Universitatea “Lucian Blaga” din Sibiu

Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare