RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Ec. Ramona TODERICIU ramona.todericiu@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Cazare în căminele studențești 2015-2016
   08 Septembrie 2015

În atenția studenților care au primit cazare în căminele Universității „Lucian Blaga” din Sibiu!

Semnarea contractelor de cazare și eliberarea legitimațiilor de cămin pentru anul universitar 2015-2016 se va face astfel: pentru fiecare cămin, pe bază de semnătură exclusiv studenților solicitanți, de către ADMINISTRATORUL CĂMINULUI cu 4 zile înainte de începerea anului universitar, între orele 9:00-15:00, astfel:

  • 24.09.2015 - în prima zi de cazare - studenții din anii IV-VI și studenții masteranzi;
  • 25.09.2015 - în a doua zi de cazare - studenții din anul III;
  • 26.09.2015 - în a treia zi de cazare - stundeții din anul II;
  • 27.09.2015 - în a patra zi de cazare - studenții din anul I.
Studenții care au primit repartiție în cămin şi nu se prezintă să-şi ocupe locul până în prima zi a anului universitar, 28.09.2015 ora 20.00 pierd dreptul de cazare. Aceste locuri vor fi redistribuite de Comisia centrală de cazare în a doua zi a anului universitar 29.09.2015, altor studenţi din ULBS în funcţie de criteriile prevăzute în "Regulamentul privind cazarea în căminele studenţeşti".

Pentru a solicita un loc de cazare la redistribuire studenții ULBS vor depune o cerere tip - care poate fi descarcată de AICI sau poate fi obţinută de la Cantina studenţească în ziua redistribuirii - și o adeverință eliberată de către facultatea la care studiază cu media ponderata cu care au finalizat anul anterior sau cu media de admitere (studenții din anul I). Documentele se depun în data de 29 septembrie la Cantina Studențească de pe strada Rennes între orele 9-15. Lista cu locurile repartizate studenţilor după redistribuire va fi afişată în data de 29 septembrie 2015 la ora 19.00 la sediul fiecărei facultăţi şi pe internet la adresa http://dga.ulbsibiu.ro. După afişarea listei cu repartiţia în cămine, studenţii se vor prezenta la căminul unde au fost repartizaţi pentru încheierea contractelor de cazare şi eliberarea legitimaţiilor de cămin.

Noii beneficiari ai locurilor de cazare trebuie să încheie contractul de cazare până în a treia zi a anului universitar 30.09.2015 ora 20.00 (pentru toate căminele). Locurile neocupate începând cu această dată vor fi repartizate de către Comisia centrală de cazare altor studenţi din ULBS în funcţie de criteriile prevăzute în "Regulamentul privind cazarea în căminele studenţeşti".Pentru desfășurarea în condiții optime a acțiunii de cazare vă solicităm să respectați această planificare!

Director General Administrativ Adjunct
Ec. Ramona TODERICIU

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare