RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Muntean Laura +40-(0741)10.14.86 laura.muntean@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

ANUNT - personal cu contract de muncă încetat
   22 Septembrie 2016

Vă informăm că în conformitate cu prevederile legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 coroborat cu prevederile art.4 din Normele metodologice de aplicare a legii nr. 85/2016 aprobate prin HGR  614 / 2016, beneficiarii cadre didactice și didactic auxiliare care nu au beneficiat de plata diferențelor salariale pentru perioada 01.10.2008 – 13.05.2011, sau, după caz, pentru o parte din acest interval, vor depune la registratura universității o cerere conform modelului anexat până la data de 30.09.2016. Cererea se poate transmite și la nr. de fax 0269214294.

Prin beneficiar al acestor drepturi se înțelege cadrul didactic sau cadru didactic auxiliar care a desfășurat activități în perioada 01.10.2008 - 13.05.2011, sau, după caz, pentru o parte a acestui interval, în calitate de titular în baza unui contract individual de muncă și al cărui contract de muncă a încetat până la data prezentei adrese.

Menționăm că virarea diferențelor salariale în contul persoanelor îndreptățite să beneficieze de acestea se va face numai în măsura în care a fost depusă cererea de către titular.

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare