RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Teodor Boanta teodor.boanta@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Pregătire la matematică
   14 Octombrie 2016

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” din SIBIU FACULTATEA DE INGINERIE, DEPARTAMENTUL CALCULATOARE ȘI INGINERIE ELECTRICĂ (CIE) organizează pentru elevii din clasele a XI -a și aXII -a cursuri de pregătire la Matematică pentru Bacalaureat și Admitere 2017.

Nr.

crt.

Data

Ora

Sala

Tematica cursurilor de matematică

Profesor

 1.

22.10.2016

900-1200

Aula IE 101

Operaţii cu numere reale: Modulul, partea întreagă şi partea fracţionară a unui număr real. Inegalităţi.

Conf. dr. ing.

Popescu Lizeta

2.

29.10.2016

900-1200

Aula IE 101

Progresii: Progresii aritmetice şi geometrice.

Prof. dr. ing.

Florea Adrian

3.

05.11.2016

900-1200

Aula IE 101

Funcţii: Imaginea unei funcţii. Funcţii injective, surjective, bijective. Inversa unei funcţii. Funcţiile de gradul întâi şi al doilea, funcţia modul, funcţia putere, funcţia radical, funcţia exponenţială şi logaritmică.

Lector univ. dr.

Ţincu Ioan

4.

19.11.2016

900-1200

Aula IE 101

Ecuaţii şi sisteme de ecuaţii: Ecuaţii de gradul întâi, de gradul al doilea, iraţionale şi ecuaţii reductibile la acestea. Ecuaţii exponenţiale şi logaritmice. Sisteme de ecuații neliniare.

Prof. dr. ing.

Popa V. Mircea

5.

26.11.2016

900-1200

Aula IE 101

Inecuaţii şi sisteme de inecuaţii: Ecuaţii de gradul întâi, de gradul al doilea, exponențiale și logaritmice.

Lector univ. dr.

Ţincu Ioan

6.

10.12.2016

900-1200

Aula IE 101

Numere complexe: Forma algebrică şi trigonometrica a unui număr complex. Conjugatul şi modulul unui număr complex, egalitatea a două numere complexe, operaţii cu numere complexe, rădăcinile de ordinul n ale unui număr complex.

Asist. univ.drd.

Dicu Petrică

7.

14.01.2017

900-1200

Aula IE 101

Elemente de combinatorică: Permutări, aranjamente, combinări. Binomul lui Newton.

Prof. dr. ing.

Popa V. Mircea

8.

21.01.2017

900-1200

Aula IE 101

Matrici şi determinanţi: Operaţii cu matrice, proprietǎţi. Calculul determinanţilor. Inversa unei matrice, ecuaţii matriciale.

Prof. dr. ing.

Florea Adrian

9.

11.02.2017

900-1200

Aula IE 101

Sisteme de ecuaţii liniare: Studiul compatibilităţii, teoremele lui Kronecker-Capelli şi Rouché. Sisteme omogene. Metode de rezolvare a sistemelor liniare: rezolvare matriceală, metoda Cramer şi metoda Gauss.

Conf. dr. ing.

Popescu Lizeta

10.

18.02.2017

900-1200

Aula IE 101

Şiruri de numere reale: Definiţie. Șiruri monotone şi mărginite. Limita unui şir. Șiruri convergente, operaţii cu șiruri convergente.

Asist. univ.drd.

Dicu Petrică

11.

04.03.2017

900-1200

Aula IE 101

Limite de funcţii: Limite laterale, limitele funcţiilor elementare. Operaţii cu limite de funcţii. Limite remarcabile. Cazuri exceptate la operaţii cu limite de funcţii, metode de eliminare a nedeterminării. Limite de funcţii cu parametrii.

Prof. dr. ing.

Popa V. Mircea

 

12.

 

11.03.2017

 

900-1200

 

Aula IE 101

Funcţii continue: Puncte de discontinuitate de prima speţă şi a doua speţă. Continuitate laterală. Operaţii cu funcţii continue. Proprietatea lui Darboux. Proprietăţile funcţiilor continue şi rezolvarea de ecuaţii şi inecuaţii.

Funcţii derivabile: Derivate laterale. Interpretarea geometrică a derivatei. Ecuaţia tangentei într-un punct la graficul unei funcţii. Puncte de întoarcere şi puncte unghiulare. Derivarea inversei unei funcţii. Regulile lui l’Hospital.

 

Prof. dr. ing.

Florea Adrian

13.

18.03.2017

900-1200

Aula IE 101

Reprezentarea grafică a funcţiilor: Intervale de monotonie, puncte de extrem. Convexitate, concavitate, puncte de inflexiune. Asimptote verticale, orizontale, oblice. Studiul variaţiei unei funcţii şi reprezentare grafică.

Lector univ. dr.

Ţincu Ioan

14.

25.03.2017

900-1200

Aula IE 101

Legi de compoziţie, monoid, grup: Lege de compoziţie internă, proprietăţi: parte stabilă, asociativitate, comutativitate, element neutru, element simetrizabil. Subgrup, morfisme și izomorfisme de grupuri.

Lector univ. dr.

Ţincu Ioan

15.

01.04.2017

900-1200

Aula IE 101

Inele şi corpuri: Domeniu de integritate. Morfisme de inele şi corpuri.

Asist. univ.drd.

Dicu Petrică

16.

08.04.2017

900-1200

Aula IE 101

Polinoame: Teorema împărţirii cu rest. Divizibilitatea polinoamelor, teorema lui Bezout. Relaţii între rădăcini şi coeficienţi. Rezolvarea ecuaţiilor algebrice cu coeficienţi reali, raţionali, întregi. Ecuaţii binome, reciproce şi bipătrate.

Conf. dr. ing.

Popescu Lizeta

17.

06.05.2017

900-1200

Aula IE 101

Primitive, metode de calcul: Integrala nedefinită a unei funcţii continue. Primitive uzuale. Studiul existenţei primitivelor. Metode de calcul al primitivelor: integrarea prin părţi, schimbarea de variabilă, integrarea funcţiilor raţionale.

Conf. dr. ing.

Popescu Lizeta

18.

13.05.2017

900-1200

Aula IE 101

Integrala definită: Funcţie integrabila. Proprietăţi. Formula lui Leibniz-Newton. Integrarea funcţiilor continue. Teorema de medie.

Asist. univ.drd.

Dicu Petrică

19.

20.05.2017

900-1200

Aula IE 101

Aplicaţii ale integralei definite: Calculul ariilor. Calculul volumului unui corp de rotaţie. Calculul unor limite de şiruri folosind integrala definită.

Conf. dr. ing.

Popescu Lizeta

20.

27.05.2017

900-1200

Aula IE 101

Probleme recapitulative

Prof. dr. ing.

Florea Adrian

 

Informaţii suplimentare pe: http://csac.ulbsibiu.ro/informatii_admitere.php, și http://inginerie.ulbsibiu.ro/admitere,

Secretariat department CIE – tel. 0269 216062 int. 461.

 

În semestrul II se va organiza și pregătire pentru bacalaureat la informatică cu d-ul Șef lucr. dr. ing. Pitic Antoniu, după un orar care va fi afișat din timp pe site-ul Departamentului de Calculatoare și Inginerie Electrică: http://csac.ulbsibiu.ro/ și pe cel al Facultății de Inginerie: http://inginerie.ulbsibiu.ro/admitere/.

 

 

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare