RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Corina-Maria MARIN corina.marin@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Comunicat conferință NextCardio
   31 Octombrie 2016

Comunicat de presă

post eveniment – conferinţa de lansare a proiectului NextCardio

Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (ULBS) a organizat luni, 31 octombrie, la Hotelul Hilton din Sibiu, conferinţa de lansare a proiectului ″Cercetare de nouă generaţie prin asistenţă computerizată în managementul patologiilor cardiovasculare - NextCARDIO″.

Proiectul este cofinanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020, în baza contractului de finanţare nr. 66/08.09.2016 încheiat cu Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică și Inovare, în calitate de Organism Intermediar, în numele şi pentru Ministerul Fondurilor Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Competitivitate.

La evenimentul de deschidere a proiectului, prof. dr. Sherif Sultan, președintele Societății Internaționale de Chirurgie Vasculară, a susținut o prezentare interactivă privind viitorul medicinei cardiovasculare la nivel mondial şi implicaţiile proiectului NextCardio în medicina românească.

Potrivit dlui conf. dr. Victor Costache, directorul proiectului \\\"NextCARDIO\\\", se urmărește, de altfel, și analizarea și simularea informațiilor clinice și imagistice existente într-o bază de date internațională de pacienți de 240 de cazuri, precum și implantarea de endoproteze aortice pe zece pacienți cu disecții aortice, ce vor beneficia de monitorizare în timpul tratamentului și după tratament. În plus, ULBS vrea, astfel, să crească numărul de studenți doctoranzi cu circa 15%, precum și a numărului de cercetători post-doctoranzi activi în facultate. Instituția academică sibiană dorește să mărească și numărul de colaborări internaționale.

″Proiectul NextCARDIO deschide calea cercetării inovative în domeniul tehnologiei bio-medicale aplicate, care va oferi instrumente de cercetare inovatoare pentru îmbunătățirea procesului și a rezultatelor chirurgiei endovasculare. Proiectul va contribui la dezvoltarea capacității ULBS, adăugând portofoliului un domeniu de cercetare orientat către viitor. Programul pune România pe harta cercetărilor inovative ale mileniului III, crește vizibilitatea științifică a ULBS, creează noi oportunități de colaborare și crește calitatea procesului de educație\\\", a concluzionat conf. univ. Daniela Preda, managerul administrativ al proiectului in cadrul evenimentului.

 La eveniment au participat 100 persoane, reprezentanți ai mediului universitar sibian, cadre didactice universitare, medici şi reprezentanţi ai mass-media.

Proiectul NextCARDIO crează un institut internaţional de cercetare la Sibiu, fiind o iniţiativă de excelenţă în cadrul Universitatii Lucian Blaga din Sibiu. Domeniul căruia se adresează este cel al sănătăţii, cu precădere prin asocierea noilor tehnologii endovasculare cu metodele de asistenţă computerizată şi simulare 3D în managementul patologiilor cardiovasculare.

 Informaţii suplimentare: 

Cristian Alexandrescu, Manager tehnic şi de comunicare; tel. 0726.325.531,                            e-mail: nextcardio.ulbs@gmail.com .

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .

Documente / Legături:


Webmail | Liste Mail | Grupuri | Webspace | Newsletter | UMS | e-Learning | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare