RO | EN MyAccount
Caută
Persoană de contact Ioana Mircea 0269.210512 dep.externe@ulbsibiu.ro
Tipăreşte ştirea RSS Feed

Lansare Apel Vizite Pregatitoare SEE
   14 Noiembrie 2017

Apel Vizite Pregatitoare SEE

 

S-a lansat Apelul pentru Vizite Pregatitoare, destinate initierii si pregatirii unor proiecte în cadrul Programului de Educaţie, Burse, Ucenicie şi Antreprenoriatul Tinerilor (ESAYEP), 2014-2021, finanţat prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European (SEE). Link-ul direct la Apel este:  http://www.eea4edu.ro/wp-content/uploads/2017/11/CALL_VP_2017_EN.pdf

Candidatura  pentru Vizite pregatitoare in acest Program se  va completa online, astfel vă rugăm să vă faceţi un cont pe platforma eea4edu.ro.

Categorii de participanti:

 • personalul angajat în entităţi publice sau private (universităţi acreditate, centre de cercetare, companii etc.) din România, îşi poate depune candidatura de participare la o vizită pregătitoare în statele donatoare, în domeniul învăţământului universitar;
 • experţii în educaţie (inspectori şcolari, formatori de profesori, consilieri) din ISJ, CCD, CJRAE îşi pot depune candidatura de participare la o vizită pregătitoare în statele donatoare, în domeniul învăţământului pre-universitar;
 • personalul didactic care predă discipline VET şi cadrele de conducere ale unităţilor de învăţământ VET, precum şi reprezentanţii agenţilor economici, parteneri ai unităţilor de învăţământ (manageri, tutori de practică) îşi pot depune candidatura de participare la o vizită pregătitoare în statele donatoare, în domeniul învăţământului profesional şi tehnic;

 

NB: Candidaturile se depun în numele instituţiei/organizaţiei de provenienţă.

 

Deadline: rolling deadline, până la data de 30.06.2022. Aplicaţiile trebuie trimise cu cel puţin 4 săptămâni înainte de data de început a vizitei.

 

Durată: - minimum -  1 zi de activitate

            - maxim – 5 zile de activitate

Adiţional se mai pot finanţa 2 zile de transport (una înainte de prima zi de activitate şi una după ultima zi de activitate)

 

Finanţare: grantul acoperă 100% din costurile eligibile

Pentru mai multe informaţii legate de proceduri de selecţie şi evaluare a aplicaţiei vă rugăm să consultaţi Ghidul Aplicantului.

 

În 13 octombrie 2016, Guvernul României şi guvernele Norvegiei, Islandei şi Liechtensteinului – ca state donatoare, au semnat Memorandumul de Înţelegere pentru implementarea Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2014-2021, prin care României i se alocă fonduri în valoare de 254,560,000 euro.

Mecanismul Financiar SEE 2014-2021 acoperă mai multe programe de finanţare, care au ca scop reducerea discrepanţelor sociale şi economice între ţările SEE şi consolidarea cooperării între statele donatoare şi cele 15 ţări beneficiare ale finanţării.

 

Programul urmăreşte:

 • Îmbunătăţirea calităţii şi relevanţei educaţiei şi formării;
 • Mobilitatea de învăţare a studenţilor şi a personalului din învăţământul universitar între ţările donatoare şi ţările beneficiare;
 • Cooperarea şi parteneriatele între educaţie şi piaţa muncii;
 • Dezvoltarea profesională a cadrelor didactice

          şi acordă o atenţie specială:

 • formării şi educaţiei în învăţământul profesional și tehnic (inclusiv şcoli postliceale);
 • mobilităţilor studenţilor şi personalului din învăţământul universitar;
 • incluziunii sociale în învăţământul preuniversitar;
 • educaţiei pentru democraţie şi cetăţenie;
 • îmbunătăţirii situaţiei populaţiei Roma.  

Documente / Legături:


Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Hartă Site | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare