Persoană de contact Kifor Claudiu 0269211001 prorector.cercetare@ulbsibiu.ro


Programul de burse Fulbright Student
   05 Aprilie 2016

Avem placerea să vă informăm despre programul de burse Fulbright Student, pentru anul academic 2017-2018, adresat studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor interesaţi de programe de masterat sau de cercetare doctorală în universităţi din Statele Unite ale Americii.

Atasăm acestui anunţ şi o descriere a programului – deadline-ul competiţiei fiind 9 mai, 2016.

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018Direcția Comunicaţii şi Marketing