Persoană de contact Ioan Marian Țiplic +40-(269) 21.60.62 ioan-marian.tiplic@ulbsibiu.ro


Lansarea proiectului MINERVA
   30 Mai 2014

Lansarea proiectului

MINERVA – Cooperare pentru cariera de elita in cercetarea doctorala si postdoctorala” 

Contract: POSDRU 159/1.5/S/137832

 

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013

Axa prioritară 1 „Educaţia şi formarea în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

Domeniul major de intervenţie 1.5 Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării 

 

 

Beneficiar:

Academia Română, Filiala Cluj-Napoca

 

Parteneri:

Academia Română, filiala Iași – partener 1

Institutul de Istorie ”Nicolae Iorga”, București – partener 2

Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”, București – partener 3

Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu – partener 4

 

Lansarea oficială a proiectului MINERVA – Cooperare pentru cariera de elita in cercetarea doctorala si postdoctorala” a avut loc în data de 29 mai a.c., la Sungarden Resort, Cluj-Napoca, în prezența președintelui filialei Cluj-Napoca a Academiei Române, academician Emil BURZO, a managerului de proiect Leonard ORBAN, a reprezentanților partenerilor (dr. Ovidiu CRISTEA – directorul Institutului de Istorie ”Nicolae Iorga”, dr. dan APARASCHIVEI – Academia Română, filiala Iași, dr. Adina BORONEANȚ - Institutul de Arheologie ”Vasile Pârvan”) și a numeroși doctoranzi și cercetători postdoctorat beneficiari ai burselor oferite. La evenimentul de lansare a proiectului ULBS a fost reprezentată de conf.univ.dr. Ioan Marian Țiplic, prorector-programe academice, expert științific în cadrul proiectului din partea partenerului 4.

 

Proiectul își propune să ofere posibilitatea pentru 120 de studenți doctoranzi și 40 de cercetători postdoctorat de a finaliza si/sau realiza cercetări cu largă vizibilitate națională și internațională în domeniile umanist și socio-economic pe durata a maxim 18 luni. Totodată, una dintre țintele foarte importante ale proiectului este aceea de a bune bazele unei platforme transnaționale de colaborare științifică (MINERVA), ce va implica cca. 20 de instituții cu preocupări în cercetarea umanistă și socio-economică din spațiul european. Această platformă va facilita punerea în contact direct a cercetătorilor și crearea unor consorții de cercetare în vederea aplicării pentru o mai eficientă atragere de finanțare europeană pentru proiectele de cercetare din domeniul umanist.

 

În cadrul proiectului ULBS coordonează activitatea a 21 de studenți doctoranzi din domeniile istorie, teologie, filologie și științe economice și a 6 cercetători postdoctorat. ULBS aduce, în același timp, un plus de expertiză câștigat în domeniul coordonării activităților derulate în cadrul unor proiecte POSDRU anterioare, precum și un portofoliu de relații de cooperare cu instituții de cercetare și universități din spațiul central și vest european. Echipa de implementare pentru ULBS este formată din Prorectorul cu programe academice conf.univ.dr. Ioan Marian ȚIPLIC – expert științific, prof.univ.dr. Sabin Adrian LUCA – expert mentorat postdoctorat, prof.univ.dr. Zeno Karl PINTER – expert tutorat doctorat și Liliana POPA – expert financiar.

 

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018Direcția Comunicaţii şi Marketing