Persoană de contact Ion Mironescu +40-(745) 59.66.09 ion.mironescu@ulbsibiu.ro


Invitatie proiect PECAFROM (POSDRU)
   31 Iulie 2014

Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu invită doamnele și domnișoarele implicate în/ interesate de învățământul superior și cercetare să facă parte din grupul țintă al proiectului „PECAFROM – Promovarea egalității de șanse în cariera universitară și academică pentru femeile din România“ POSDRU/144/6.3/S/127928. Date suplimentare despre conditii și procedura de inscriere on-line se pot găsi pe site-ul proiectului http://proiectpecafrom.acadiasi.ro/

Proiectul se adresează unui număr de 550 de femei din România, cu studii superioare sau post-universitare care profesează sau își doresc să dezvolte o carieră în învățământul superior și de cercetare în România. Candidatele admise în grupul țintă al proiectului vor beneficia de cursuri de specializare și competențe (comunicare în limbi străine, manager proiect, formator, competențe antreprenoriale, operator prelucrare validare date etc.). Cursurile sunt acreditate ANC, recunoscute de către Ministerul Educației Naționale și se vor desfășura în Iaşi, Cluj Napoca, Sibiu, Bucureşti sau Baia Mare. Pe lângă oferta de instruire, grupul țintă mai beneficiază de informare privind oportunitățile de dezvoltare a carierei, de asistență directă, suport tehnic și financiar (sub formă de subvenții și premii)
 
ULBS participă la acest proiect in calitate de partener. Beneficiar al acestui proiect este Filiala Iași a Academiei Române. Alături de ULBS, parteneri mai sunt Universitatea “Apollonia” din Iași, Academia Română, Filiala Cluj-Napoca,Universitatea din Bucureşti și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Centrul Universitar Nord din Baia Mare.
 
Proiectul este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenție 6.3: „Promovarea egalității de șanse pe piața muncii“. Durata sa de implementare este de 18 luni.

Persoane de contact

Prof.dr ing Ovidiu TIȚA ovidiu.tita@ulbsibiu.ro

Ș.l. dr. ing Ion MIRONESCU ion.mironescu@ulbsibiu.ro:: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018Direcția Comunicaţii şi Marketing