Persoană de contact Daliana Dragutescu relatii.publice@ulbsibiu.ro


Admitere ULBS 2014
   14 Iulie 2014

În perioada 8-12 septembrie 2014 va avea loc cea de-a doua sesiune de înscrieri pentru admiterea la Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu.

După sesiunea de admitere din vară au mai rămas disponibile 130 de locuri bugetate și 1065 de locuri cu taxă din cele aproape 3300 de locuri scoase inițial la concurs.

Cele mai multe locuri bugetate- 50- se regăsesc la Facultatea de Științe Socio-Umane. 30 de locuri bugetate sunt scoase la concurs de către Facultatea de Litere și Arte, 22 de către Facultatea de Științe,  17 de către Facultatea de Drept și 8 de către Facultatea de Teologie. La Facultatea de Inginerie și cea de Științe Economice mai sunt disponibile 2, respectiv 1 loc bugetat, iar la Facultatea de Medicină și cea de Științe Agricole, Industrie Alimentară și Protecția Mediului s-au ocupat toate locurile bugetate, rămânând disponibile 9, respectiv 80 de locuri cu taxă.

La majoritatea specializărilor admiterea se face pe bază de concurs de dosare, criteriul de selecție reprezentându-l media de la bacalaureat. Excepție fac anumite specializări precum: Teologia ortodoxă și asistența socială, Educația fizică, Actoria, Conservare și restaurare, Calculatoare, Ingineria Sistemelor, Tehnologia Informației și Pedagogia învățământului primar și preșcolar.

Taxa de înscriere este de 250 de lei la Facultatea de Medicină și 150 de lei la celelalte opt facultăți. Taxele de școlarizare pentru studenții care nu vor reuși să ocupe un loc bugetat variază între 2000 și 3000 de lei pe an la majoritatea specializarilor.

În cee ce privește studiile de master, sunt disponibile 230 de locuri fără taxă și 1370 de locuri cu taxă din cele 2550 de locuri scoase la concurs de către ULBS.

Înscrierile continuă și la Departamentul pentru Învățământ la Distanță și Învățământ cu Frecvență Redusă, oferta educațională putând fi consultată aici.

Toate specializările Universității ”Lucian Blaga” din Sibiu sunt acreditate și autorizate să funcționeze de către Ministerul Educației Naționale. De altfel, la ultima evaluare a Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu a primit cel mai înalt calificativ- Grad de Încredere Ridicat.     

Oferta educațională pentru admiterea din septembrie poate suferi modificări, așadar candidații sunt îndemnați să urmărească site-ul Universității “Lucian Blaga” din Sibiu: http://www.ulbsibiu.ro/ro/admitere/:: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018Direcția Comunicaţii şi Marketing