Persoană de contact


ULBS angajează referent relatii publice
   17 Martie 2015

În vederea desfasurarii activitatilor de relatii publice la nivel de universitate, a existenţei unui post de administrator financiar – specialist relatii publice în cadrul statului de funcţiuni a structurii  Directiei de Comunicatii si Marketing precum şi prevederea în bugetul venituri şi cheltuieli a sumelor necesare finanţării postului, vă rugăm să aprobaţi scoaterea la concurs a postului vacant de Administrator financiar.

Cerinte:

 • Persoana dinamica, creativa, cu foarte bune abilitati de comunicare
 • Studii superioare de specialitate (comunicare, relatii publice sau jurnalism)
 • Operare PC, programe de birotica, internet
 • Cunoasterea limbii engleze si a unei alte limbi de circulatie internationala

 

Atributiile si activitatile zilnice ale referentului relatii publice:

 • sa furnizeze reprezentanţilor mass media, prompt si complet, orice informaţie de interes public care priveşte activitatea ULBS          
 • sa acorde fara discriminare, in termen de cel mult doua zile de la înregistrare, acreditarea reprezentanţilor mass media           
 • sa informeze in timp util si sa asigure accesul reprezentanţilor mass mediei la activităţile si acţiunile de interes public organizate de ULBS
 • participare la organizarea acţiunilor prin întocmirea de materiale de prezentare, etc.
 • sa asigure difuzarea de comunicate, informări de presa, organizarea de conferinţe de presa, interviuri sau briefinguri, care primesc avizul rectorului sau a unei persoane delegate de acesta - pregătire materiale + contactare reprezentaţi presa
 • sa difuzeze reprezentanţilor mass media dosare de presa legate de evenimente sau de activităţi ale ULBS, cu avizul rectorului sau a unei persoane delegate de acesta 
 • sa nu refuze sau sa nu retragă acreditarea unui reprezentant al mass mediei decât numai pentru fapte care împiedica desfăşurarea normala a activităţii instituţiei si care nu privesc opiniile exprimate in presa de respectivul reprezentant            
 • sa redacteze si sa transmită comunicatele de presa     
 • sa exercite rolul de purtător de cuvânt in situaţiile cerute de către conducerea ULBS
 • sa participe la elaborarea de documente de informare, buletine informative, broşuri, pliante, alte materiale de informare - obţinere a informaţiilor şi documentare
 • sa participe la campaniile de promovare ale ULBS       
 • sa comunice informaţii de interes public, în conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind accesul la informaţiile de interes public. Totodată sa precizeze persoanelor interesate condiţiile şi formele în care are loc accesul la informaţiile de interes public    
 • elaborează şi dă publicităţii raportul anual privind accesul la informaţiile de interes public, raportul anual de activitate al ULBS şi buletinul informativ lunar cuprinzând informaţii de interes public privind activitatea instituţiei     
 • sprijină organizarea de evenimente precum: decernarea titlurilor de Doctor Honoris Causa si alte titluri academice; conferinţe regionale, naţionale, internaţionale, lansări de carte, primirea oaspeţilor de onoare, târguri (educaţionale, de job-uri etc)       
 • culege date utile pentru o comunicare eficace interumana si inter-instituţionala.
 • monitorizează zilnic presa locală şi zonală scrisă si trimite un briefing al problematicii urmărite către conducerea ULBS
 • pune la dispoziţia rectorului copii ale materialelor publicate care au ca subiect universitatea şi/sau persoane din comunitatea academică
 • propune realizarea unor evenimente sau acţiuni cu impact mediatic in vederea susţinerii imaginii ULBS in colaborare cu alte firme sau instituţii  
 • propune, implementează şi monitorizează parteneriatele media 
 • realizează menţinerea şi actualizarea contactelor de presă         
 • in relaţia cu presa, asigura preluarea şi rezolvarea solicitărilor de informaţii, fiind persoana de contact in relaţia cu presa

 

Documente cerute:

 • Curriculum vitae
 • Copii xerox dupa diplomele de absolvire liceu si studii superioare
 • Portofoliu de prezentare, ce va curpinde articole sau comunicate redactate, diplome, certificate, elemente relevante ce sustin activitatea desfasurata, etc.

 

Concursul va consta dintr-un interviu si prezentarea portofoliului de activitati desfasurate si comunicate/articole scrise.

Actele se vor depune la sediul Direcţiei Generale Administrative – Biroul Resurse Umane, situat în Sibiu, B-dul Victoriei, nr. 10, cel mai târziu până la data de 24.03.2015, ora 14:30.

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018Direcția Comunicaţii şi Marketing