Persoană de contact Conf. univ. dr. Adrian Tudor BRATE adrian.brate@ulbsibiu.ro


A XV-a Ediție a Conferinței Naționale de Psihologie Industrială și Organizațională “Horia D. Pitariu”
   07 Mai 2015

ASOCIAȚIA DE PSIHOLOGIE INDUSTRIALĂ ȘI ORGANIZAȚIONALĂ

 

în colaborare cu partenerul principal,

 

UNIVERSITATEA „LUCIAN BLAGA” DIN SIBIU,

 

Centrul de Cercetări Psihologice al Universității „Lucian Blaga” din Sibiu,

şi

Biroul de Orientare în Carieră a Studenţilor, Consiliere Psihologică şi Alumni

 

au plăcerea de a vă invita la cea de-a XV-a Ediție a Conferinței Naționale de Psihologie Industrială și Organizațională “Horia D. Pitariu”, care va avea loc la Sibiu, în perioada 7-9 mai 2015 (www.apio.ro/conferinta), la Hotel IBIS, având deschiderea oficială: vineri, 8 mai 2015, ora 9:00, în sala Faust.

 

Ediția a XV-a a Conferinței APIO propune ca temă: Evaluarea individuală, de grup şi organizaţională, în context transcultural, care în condiţiile actuale ale societăţii globalizante, în medii şi contexte inter-, multi- şi transculturale multiple prezintă un interes crescut, deopotrivă pentru practicienii și cercetătorii interesați de psihologia aplicată în domeniul resurselor umane.

Pornind de la sistemele, metodele, procedurile și tehnicile de evaluare cantitative şi calitative, în domeniul organizațional, continuând cu cele obiective de analiză şi prelucrare a datelor și fundamentare a deciziilor de personal și finalizând cu intervențiile vizând schimbarea organizațională,  în context transcultural, vă invităm să analizăm împreună validitatea științifică a acestor demersuri şi eficiența lor în practica psihologiei resurselor umane.

Respectând tradiţia Conferințelor APIO, oferim practicienilor și viitorilor practicieni o serie de workshop-uri de formare a competențelor profesionale, relevante pentru domeniul psihologiei resurselor umane, al psihologiei muncii şi organizaţionale, în context transcultural.

De asemenea, şi în acest an, continuăm seria de prezentări state-of-the-art în România, ca oportunitate de a cunoaște activitatea de cercetare științifică a unor experți români consacraţi și de a fixa informațiile-cheie referitoare la un anumită temă de cercetare în domeniul organizațional.

 

Vă așteptăm cu drag la Sibiu – Capitală Culturală Europeană în 2007,

 

Președinții APIO,

 

Prof. univ. dr. Dragoș ILIESCU

Conf. univ. dr. Delia VÎRGĂ

 

Comitetul Local de Organizare,

 

Conf. univ. dr. Adrian Tudor BRATE

Conf. univ. dr. Blanca GRAMA

Lect. univ. dr. Ciprian RAULEA 

Documente / Legături::: Universitatea "Lucian Blaga"
:: Bd. Victoriei 10, Sibiu, România
:: Tel: +40-(269) 21.60.62 | Fax: +40-(269) 21.78.87 | E-mail: rectorat@ulbsibiu.ro | Website: www.ulbsibiu.ro
:: Copyright © 1998-2018Direcția Comunicaţii şi Marketing