RO | EN MyAccount
Caută

Catedra UNESCO

Managementul Calităţii în Învăţământul Superior şi Formare Continuă

Sef Catedra UNESCO

Prof univ dr.ing Constantin Oprean

Atributii delegate:

- Coordonare activităţi Catedră
Tel: +40-(269) 21.60.62
E-mail: constantin.oprean@ulbsibiu.ro

Director Catedra UNESCO

Prof.univ.dr. habil. Silvia Florea

Atributii delegate:

- Coordonare activităţi Catedră
Tel: +40-(269) 23.94.94, int. 158/159
E-mail: silvia.florea@ulbsibiu.ro

atedra UNESCO conferă vizibilitate internaţională activităţilor derulate în cadrul instituţiei care întrunesc girul calitativ, standardele şi exigenţele UNESCO sub perspectiva largă a formării (învăţării) continue şi asigurării calităţii în învăţământul superior. Totodată, ea promovează şi transpune în practică obiectivele şi scopurile UNESCO prin activităti proprii şi proiecte specifice derulate, bazate pe colaborarea prin educaţie, ştiinţă, cultură, comunicare şi informare între universităţi.

Obiectivul major al Catedrei îl reprezintă susţinerea acţiunilor necesare pentru întărirea legăturii dintre absolvenţi şi angajatori, asigurarea crescută a calităţii învăţării şi a competenţelor furnizate de învăţământul superior din ţară, furnizarea abilităţilor pentru formarea profesională continuă precum şi îmbunătăţirea inserţiei socio-profesionale a absolvenţilor. Activitatea Catedrei se axează pe dezvoltarea de studii şi proiecte de cercetare în cadrul unui forum dinamic şi activ de cercetători precum şi pe derularea de campanii de informare şi diseminare a celor mai bune practici din domeniu. De asemenea, Catedra UNESCO a ULBS promovează prin programul UNITWIN schimbul de profesori, cercetători şi studenţi cu alte universităţi şi reţele inter-universitare din Europa şi alte regiuni ale lumii.

Universitate

Informaţii de Contact

Adresa:Victoriei Bvd 10, Sibiu 550024
Lucian Blaga University of Sibiu, Romania
Tel:+40-(269)-239494
Fax: -
E-mail: dep.unesco@ulbsibiu.ro
Web: http://unesco.ulbsibiu.ro

Webmail | G Suite for Education | UMS | Eduroam | Reţea Internă
Informaţii de Contact | Suport Tehnic LinkedIn - Absolventi ULBS Facebook Twitter YouTube Channel     
Copyright © 1998-2018 Direcția Comunicaţii şi Marketing a ULBS | Termeni de Utilizare